-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in DrayTek Vigor-routers
Advisory ID   : NCSC-2022-0511
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-32548
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20220805
Toepassing   : DrayTek Vigor-routers
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  DrayTek heeft een advisory uitgebracht met meer informatie over
  getroffen producten en beschikbaar gestelde updates. Een referentie
  naar deze advisory is aan het NCSC-beveiligingsadvies toegevoegd.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Onderzoekers van beveiligingsbedrijf Trellix hebben een
  kwetsbaarheid aangetroffen in DrayTek Vigor-routers. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met netwerktoegang tot de
  managementinterface kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  uitvoeren van willekeurige code. Hiermee kan de kwaadwillende
  controle krijgen over het apparaat om bijvoorbeeld netwerkverkeer te
  manipuleren of de router op te nemen in een botnet.

  Het is goed gebruik om managementinterfaces niet naar het internet
  te ontsluiten en enkel via een afgeschermd managementnetwerk
  beschikbaar te stellen. Dit beperkt de aanvalsvector aanzienlijk.

Mogelijke oplossingen
  DrayTek heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.draytek.com/about/security-advisory
   /draytek-router-unauthenticated-remote-code-execution-vulnerabili
   ty-(cve-2022-32548)/

  De blogpost van Trellix met meer informatie over de kwetsbaarheid is
  via de volgende URL beschikbaar:

  https://www.trellix.com/en-us/about/newsroom/stories/threat-labs
   /rce-in-dratyek-routers.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuzXVBypWqw/ZiuAAQr0bAwAqO50Ns8TG6Mvl6Zubb/OKXdazjCobip4
ioJRWPuBzZp8PicZJSbqAblbjTkd344OTp51QlSqFmii++0mffU1Gwc9XzYkrUZr
GDKdNaoNHzSwcHnO165EEQ3dzqMa8/mk0fs9XEjwbeA8l90A3vPNDDGq4Qwv5rUp
xUBrQeV/b1IXkQppw3+8DZH2R97H4D4QD/EjwEh0ByLoMThOqY0S1v5uHdQ1yDnm
WE+AT+pOKXY/M3QlEQoJNWXEs94CPvjRhOI5YDfF5x/9D6W4br891auyF3OIFLRg
EsSHM8GqwrpF4T8YJoErqVEm/hZSHAbDOE2xs6/kM/1vFoXwEwOIhC1koDvh8tPR
OLGtH+joT3TzvynM6rEzye94kMRMQhLLU8V0yBXIKtwhcjSEOfzxv3ouurOxlxEM
1IrAKFEL6QpqbgHazXFuPfHzyaewsK2GgOf57d5I3b+40FstAIGai/WQqILFpQAK
qwQWtXle5GVxYgfz677u6UpeOXo5MgVl
=/Gzz
-----END PGP SIGNATURE-----