-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss
Advisory ID   : NCSC-2022-0512
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-44906, CVE-2022-24823, CVE-2022-25647
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220804
Toepassing   : Red Hat JBoss
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  mogelijk leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:5892

  Red Hat 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:5893

  Red Hat 9:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:5894

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuu5pRypWqw/ZiuAAQr0zQv/VuEGyOE9LgiQ93yCi6Ds82xGtrH4jOH0
O75TZgHb8yDoaSXsJFdaIW7TzFseXvXyoxrs5Wzlr81BdsrrinTIEmrrWNALVjgw
nU1EQ20+N4dvRJ7Ud0S7ivWVy+sKJfsZbMpKRVdKWNbERuQ4cBzGeA44M7d6xxfE
Ao6yRz6htNtEdxGt0UvzFuHyGpLqSb7AjP0+S9KC3/zvr6XmNI3OOgPfrSsboj1k
FOyfVLpWBILH47oIP6XBuXJUAEykLnAumRwg6XgU2G1qCA6ZUJZlbE0QO/rSmTb8
Y8ht5hMmVPLYCxnyl2LHZKZjDQB2zmej0itn3d0Mz4kA0Js+N+833TFU1R8N+gR5
HkNRJxNWpnCQXvJIHsWwxx4n7MzuytO53xZ+gAaHDOoE+JbFzOinxrlS8qfeU2ib
bwT1IW9veUuMIjPMzna21tk/M2t7Z+KZTVZ3qrhGnmh39lt7zQUZycTjeHqHfk42
m5dA6R/l5TrYEo2KoCj0HtO/jvj3nGYh
=pJrp
-----END PGP SIGNATURE-----