-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco WebEx Meetings
Advisory ID   : NCSC-2022-0513
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-20820, CVE-2022-20852
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220804
Toepassing   : Cisco WebEx Meetings
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco WebEx Meetings. De
  kwetsbaarheden bevinden zich in de Cisco WebEx Meetings Web
  Interface en stellen een kwaadwillende op afstand in staat een
  cross-site scripting aanval uit te voeren of legitiem ogende iframes
  te injecteren.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-xss-frmhijck-kO3wmkuS

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuu5rRypWqw/ZiuAAQpqIAv+Nj/BElGesZcI92PMjoOYMmD/0c+hWBP5
IJeapGY0LQS3xCiNP5yqxHDKrw3Ysh5hrQE78hMhI+de+99wn3zgGWWrmLsDuCmZ
Evfqh0ktZtgRr0uRA0mMTkN+sCFcc+Z1LwhciPLcYW1012oAgBUudiN4+jLm/Rss
QIg5puSXF/PSNcKjxAzfl/tx+kHx2LuFeMvSL2zLUe89WlaBGZ/RNjl5ebCEUSjh
42a5Yq4Nvun4qbfGJz5KmpqKrydq/2LJcnQveQAJ3zG65tC6rfNQvAgkrMYxMg0s
8ZvXu0Bt+XIav/HIiYrv/AH3FvjKpZQOWe1ov7I1IBY85BusaAkjDbPMujEaPzI4
9BaxgcuSoxkow7NA7m17Pa5xVNSIxb6AOMd/eNsXXD7BOtb60sGDwBUWt3uEHMw1
Nj+vFn/I+I0pA5lvWiRGjNDUD8IwvSSFr8ccOBrTlioqET7qtzqDbJHjRwajm0oB
Xj7K0jP3ab5X5zSFttLkgOP+QCFYg9Z4
=sF68
-----END PGP SIGNATURE-----