-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2022-0514
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-32455, CVE-2022-33947, CVE-2022-33962,
         CVE-2022-33968, CVE-2022-34844, CVE-2022-34851,
         CVE-2022-34862, CVE-2022-34865, CVE-2022-35243,
         CVE-2022-35245, CVE-2022-35728, CVE-2022-35735
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220804
Toepassing   : F5 BIG-IP
         F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM)
         F5 BIG-IQ Centralized Management
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  F5 heeft kwetsbaarheden verholpen in BIG-IP. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie
  voor meer informatie:

  https://support.f5.com/csp/article/K14649763

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuu5sxypWqw/ZiuAAQrr/AwAolRRHgTazhZ0liCQMt49T1H8BECNj8cQ
/v34zGI0y/skNMPZ5A8Iuyc1uEBemhCnXaqBV5spQbqId972ttyTfOl28UvgHDFn
3XUwkCVvCtclO/3+JnZkGSpgT79cwsqYON0IAWvlWA4PpCez62lVAXKqsvWN+6gH
bnXpeumsnffRplIdsI9wxxYC3nj7RO7kkpPr/B68h2xDsIZBH+atSkUwBh0rBNBH
jETp7m4BczyruRi6O40Q/kA0VzWScoZdpRuTcv54lSH1QwYgk5h1ONXdd8bLk+6+
twqb3ZWM/OttWozAOD82iJlL/jx/WXInK4Z6Wky/0KyDhYB3fcNGPyWSZ5eqtt7T
QE2bKk0NBG17S19ptlmpUVhedQJfNpRKg3o7d6ywd6N0KnUn3CVNu4T5bn/kPkKe
N8xXVT7cruE+yp47kxRFSgyBd9jDD/xT9o3ieK3Uo+LmEPdfY57IHlmXLWADkxh6
LEWrLuMTFDF85yknJS3iFVALWEwLwkxx
=Nv5O
-----END PGP SIGNATURE-----