-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BMC Track-It!
Advisory ID   : NCSC-2022-0515
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-35864, CVE-2022-35865
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220804
Toepassing   : BMC Track-It!
Versie(s)    : < 20.22.01
Platform(s)   :

Beschrijving
  BMC heeft kwetsbaarheden verholpen in Track-It!. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige
  code onder rechten van het service-account of voor het verkrijgen
  van toegang tot gevoelige gegevens. Voor het bewerkstelligen van
  eerstgenoemde is geen authenticatie vereist.

Mogelijke oplossingen
  BMC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Track-It! 20.22.01. Voor meer informatie, zie:

  https://community.bmc.com/s/article
   /Security-vulnerabilities-patched-in-Track-It-Version-2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuvFaxypWqw/ZiuAAQrlwwv/Xf3QHqXw66j+T/ct9kPIHkKcLCTWSNay
HM4+GD3CgrJZFjeBfyJIpph5r7B/etU6J9pvjnHE729XTlgkCK0+7YOVKA3+C3o6
52mL0OEFBZ222FCuJnFXlr0khAUMdBSjJvTR8I7UOFhxLlrkGhCJnj1gG/368myc
qaJqm+BJlShe0wtP3VYk7JvdGSI5EUT7rSek/DPhg1SqXVXMBpv74pIb99dOhDmm
/2DTU+HhcSU/X7BT2exHAZ4u9PDLF1KCHunlVaXZEeQG0Zrk8Ahv55jn78cgFaJv
9UbtAJZ2PuQUJG1VzwosNX42D4LITjsM50yp3N1OCnfJsHwHPt3yAJ44qyELXBIT
H4Tx0zGaip9nXrupcu9LH9oKYDo4e+YCgjrlzt496Jh8zkLimGqI4jYgkoC2lxI5
MoS3w27u2SFCOj5WZF8rqUrmssvUisgukBhC8o0ta3RJ0RwAMIW/jBiW5+62h0/c
zpRrM8tDqgYx9/JS2XEe2I9R/jpQMNMv
=JYma
-----END PGP SIGNATURE-----