-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in X.Org Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0516
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-2319, CVE-2022-2320
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220805
Toepassing   : X.Org Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in X.Org Server. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor
  het uitvoeren van willekeurige code. Afhankelijk van de rechten
  waaronder X.Org Server draait kan de kwaadwillende hiermee
  root-rechten krijgen op het kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van X.Org Server hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/07/12/1

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2022-August
   /073627.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:5905

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.10 en 22.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5510-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYuzXXBypWqw/ZiuAAQo4JQwAydie9vO3gTs8aFObX/Bu6apyKW9O6XHT
Gw40793GC7kfLIkBVeKsvaP9/00ktgJtRZlxBxQ1uWDJVEv9+2gX5rPUynRnfDEI
Agg6Ka5JboH3YvXaOU9xl8J7+mnAjFk+6cJ+f5hKXZlarr06cFBY/gNetpa4cHLu
NMnamwxu7z9cJHd1SxH3fx+fF3Of2GH1hZVQ+tKih6Cfo8yHlo+ve3D/ejU6tZfw
bzIYgea2hlQ3MAutRpGrGzMrZQjVkYf0jX9CbSfZLoLtfG7yEDKQky+VwfbndXw2
r5Ypyh9V+VUx5yQ/MLua1AwmGlkxUtgi8IoyJ5v9G2cSymyEER/RnSbQSmfrg8ZQ
axTmzNozvAXIqfoQy74RoC4rV/HDQeo0ArZIX8j7bACz9EkxEaEId3zIZ8dX3sSg
nLJQc7H72wemMPt3Zo+v641pVLB0SRbhSeVIQpphKWoy6oiToZuv2s72rp817WV9
VEZ2GUghuUMAJpoHF+DgE6TeD0kKhod/
=rziX
-----END PGP SIGNATURE-----