Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-08-2022 NCSC-2022-0522  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0522 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-35743 bevindt zich in Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) en staat los van de soortgelijke kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-30190 uit mei dit jaar. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code. Voor succesvol misbruik dient de kwaadwillende het slachtoffer ervan te overtuigen een malafide bestand te openen. Microsoft geeft aan dat voor de kwetsbaarheid Proof-of-Concept-code bekend is. Op dit moment is het NCSC niet op de hoogte van publiek beschikbare Proof-of-Concept-code. Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-34713, welke zich eveneens in MSDT bevindt, geeft Microsoft aan dat de kwetsbaarheid reeds wordt misbruikt.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-35756 bevindt zich in de Kerberos-implementatie van Windows en kan door een kwaadwillende worden misbruikt voor het verkrijgen van beheerdersrechten op een domein. Hiertoe dient de kwaadwillende ofwel a) een slachtoffer ertoe te bewegen een malafide bestand te openen ofwel b) zelf de mogelijkheid te hebben om code uit te voeren op een systeem binnen het domein.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-34715 bevindt zich in de NFSv4.1-implementatie van Windows. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code op een NFS-server. Alleen systemen waarop de NFS-rol is ingeschakeld en NFSv4.0 is geïnstalleerd, zijn kwetsbaar.

Windows WebBrowser Control:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301947,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows Storage Spaces Direct:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357627,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357637,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357647,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357657,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357927,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Partition Management Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-336707,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-347037,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Network File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347159,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347137,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357437,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301977,80Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2022-347077,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-347085,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-357585,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-357618,40Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-358048,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357687,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Secure Boot:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-34303onb.Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2022-34301onb.Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2022-34302onb.Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Error Reporting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357957,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357557,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357937,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Hello:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357976,10Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Local Security Authority (LSA):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347067,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357596,50Denial-of-Service

Windows Unified Write Filter:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357546,70Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Bluetooth Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301447,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kerberos:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357567,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Point-to-Point Tunneling Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301339,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357449,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357475,90Denial-of-Service

Microsoft ATA Port Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357607,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Digital Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357467,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357497,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Canonical Display Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357507,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Windows Fax Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-346907,10Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347148,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357458,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347015,30Denial-of-Service
CVE-2022-347028,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357668,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357678,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357948,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows Win32K:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-346997,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357528,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357538,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357697,50Denial-of-Service

Windows Cloud Files Mini Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357577,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Internet Information Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-357487,50Denial-of-Service

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-346967,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-357517,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Defender Credential Guard:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347096,00Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2022-347105,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-347125,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-347045,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-347057,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-357717,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Bluetooth Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358207,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Active Directory Domain Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-346918,80Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-30133, CVE-2022-30144, CVE-2022-30194, CVE-2022-30197, CVE-2022-33670, CVE-2022-34301, CVE-2022-34302, CVE-2022-34303, CVE-2022-34690, CVE-2022-34691, CVE-2022-34696, CVE-2022-34699, CVE-2022-34701, CVE-2022-34702, CVE-2022-34703, CVE-2022-34704, CVE-2022-34705, CVE-2022-34706, CVE-2022-34707, CVE-2022-34708, CVE-2022-34709, CVE-2022-34710, CVE-2022-34712, CVE-2022-34713, CVE-2022-34714, CVE-2022-34715, CVE-2022-35743, CVE-2022-35744, CVE-2022-35745, CVE-2022-35746, CVE-2022-35747, CVE-2022-35748, CVE-2022-35749, CVE-2022-35750, CVE-2022-35751, CVE-2022-35752, CVE-2022-35753, CVE-2022-35754, CVE-2022-35755, CVE-2022-35756, CVE-2022-35757, CVE-2022-35758, CVE-2022-35759, CVE-2022-35760, CVE-2022-35761, CVE-2022-35762, CVE-2022-35763, CVE-2022-35764, CVE-2022-35765, CVE-2022-35766, CVE-2022-35767, CVE-2022-35768, CVE-2022-35769, CVE-2022-35771, CVE-2022-35792, CVE-2022-35793, CVE-2022-35794, CVE-2022-35795, CVE-2022-35797, CVE-2022-35804, CVE-2022-35820

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 10-08-2022 NCSC-2022-0522  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0522 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-34713 reeds wordt misbruikt. Dit is aan het beveiligingsadvies toegevoegd. Zie "Beschrijving" voor meer informatie. De toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

  Versie 1.00 09-08-2022 NCSC-2022-0522  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0522 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.