Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-08-2022 NCSC-2022-0523  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0523 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of verhoogde rechten te verkrijgen.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-24477 stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om toegang te verkrijgen tot mailboxen van andere Exchange-gebruikers. De kwaadwillende krijgt daarmee onder andere de mogelijkheid om e-mails te lezen, bijlagen te downloaden en e-mail te versturen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21980 stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende daarnaast in staat bepaalde e-mailberichten van gebruikers te lezen.

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende CVSSv3-scores.

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-219794,80Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-219808,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-245168,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-244778,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-301347,60Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-346925,30Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Exchange Server

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Microsoft geeft aan dat om deze kwetsbaarheden volledig te verhelpen naast het patchen van Exchange ook Exchange Extended Protection ingesteld moet worden. Zie voor meer informatie over het instellen van Extended Protection onderstaande blog van Microsoft [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-21979, CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022-24516, CVE-2022-30134, CVE-2022-34692

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 09-08-2022 NCSC-2022-0523  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0523 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.