Kwetsbaarheden verholpen in VMware vRealize Operations

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-08-2022 NCSC-2022-0524  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
high
high
NCSC-2022-0524 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VMware vRealize Operations. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De door VMware verholpen kwetsbaarheden in vRealize Operations kunnen mogelijk achtereenvolgens worden misbruikt waardoor een ongeauthenticeerde kwaadwillende root-rechten kan verkrijgen.

Een kwaadwillende kan met toegang tot een vRealize dashboard middels kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-31675 een account met administrator rechten aanmaken. Vervolgens kan de kwaadwillende uiteindelijk de rechten van dit account verhogen tot root via de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-31672. Deze kwetsbaarheid is door VMware als hoogste ingeschaald met een CVSS3-score van 7.2.

Voor misbruik van deze kwetsbaarheden is het vereist dat een kwaadwillende toegang heeft tot een vRealize Operations dashboard interface. Ondanks dat vRealize verschillende mogelijkheden biedt om dashboards breed te delen, is het raadzaam om het delen van dashboards zoveel mogelijk te beperken om misbruik van deze kwetsbaarheden te voorkomen.

Voor de kwetsbaarheden in vRealize Operations is er gedetailleerde informatie met exploit-code publiek beschikbaar. Het klemmende advies is om op korte termijn de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates te installeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware vRealize

< 8.6.4

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-31672, CVE-2022-31673, CVE-2022-31674, CVE-2022-31675

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 10-08-2022 NCSC-2022-0524  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
high
high
NCSC-2022-0524 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.