Kwetsbaarheden verholpen in Intel producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-08-2022 NCSC-2022-0526  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0526 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse Intel producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-25899 en een CVSS3-score van 9.9 bevindt zich in Open AMT Cloud Toolkit. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om authenticatie te omzeilen en verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen. Wanneer Open AMT Cloud Toolkit via het internet ontsloten is, dan is dit een mogelijke aanvalsvector voor de kwaadwillende.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21225 en een CVSS3-score van 9.0 bevindt zich in Data Center Manager. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat door middel van broken access control verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen en een Denial-of-Service (DoS) uit te voeren.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-30601 en een CVSS3-score van 8.8 bevindt zich in Active Management Technology (AMT)-applicatie. Doordat credentials onvoldoende afgeschermd worden kan een kwaadwillende middels deze kwetsbaarheid verhoogde gebruikersrechten en toegang tot gevoelige gegevens krijgen. Wanneer Active Management Technology via het internet ontsloten is, dan is dit een mogelijke aanvalsvector voor de kwaadwillende.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-1285 en een CVSS3-score van 8.4 bevindt zich in de Rapid Store Technology-applicatie. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om door middel van een XML External Entity (XXE) attack verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Intel Active Management Technology (AMT)
Intel Core
Intel Hardware Accelerated Execution Manager
Intel Proset Wireless
Intel Rapid Storage Technology
Intel Xeon

Oplossingen

Oplossingen

Intel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-1285, CVE-2021-23168, CVE-2021-23188, CVE-2021-23223, CVE-2021-26254, CVE-2021-33060, CVE-2021-37409, CVE-2021-44545, CVE-2022-21139, CVE-2022-21140, CVE-2022-21160, CVE-2022-21172, CVE-2022-21181, CVE-2022-21197, CVE-2022-21212, CVE-2022-21225, CVE-2022-21233, CVE-2022-21240, CVE-2022-21812, CVE-2022-23182, CVE-2022-23403, CVE-2022-24378, CVE-2022-25899, CVE-2022-26074, CVE-2022-26373, CVE-2022-28697, CVE-2022-30601, CVE-2022-30944

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 10-08-2022 NCSC-2022-0526  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0526 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.