-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in HP Integrated Lights-out
         (ILO)
Advisory ID   : NCSC-2022-0534
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-28626, CVE-2022-28627, CVE-2022-28628,
         CVE-2022-28629, CVE-2022-28630, CVE-2022-28631,
         CVE-2022-28632, CVE-2022-28633, CVE-2022-28634,
         CVE-2022-28635, CVE-2022-28636
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220815
Toepassing   : HP Integrated Lights Out (ILO)
Versie(s)    : < 2.71
Platform(s)   :

Beschrijving
  HP heeft kwetsbaarheden verholpen in de firmware van HP Integrated
  Lights-out van diverse HP Apollo, Proliant, Edgeline en StoreEasy
  serversystemen. Een lokale kwaadwillende met toegang tot de
  systemen, of de fysieke beheerinfra, kan de kwetsbaarheden
  misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, het
  uitvoeren van willekeurige code binnen de scope van ILO, of om
  toegang te krijgen tot systeemgegevens binnen de scope van ILO.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Mogelijke oplossingen
  HP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  ILO 5 v 2.71. Zie onderstaande link voor meer informatie.

  https://support.hpe.com/hpesc/public
   /docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbhf04333en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYvpC0RypWqw/ZiuAAQoMfgv/XESeyx4LbTFSYmD1bzEm75a0LLihIOtX
4aOz1HBQFOS7k7/OOfWToBfnxhEBoY7kmRMfyXQF16dfYu1x2H6CAAAi9+gpGa1+
EBwVV4BEcUHQmB1I3wHYcFCidCnbJxC25bZDU1u5B3dzlUtrOQafYiuSre34K5Bs
v1UhJtXaU1jOBKNTpEokhpXEdj8UFc8WKs1DnPKmfrzhwpDpf7y1xl9MsFarLa0h
pQMiKIxsMK/ci4Pmbxk4bt4e84biI7Wp7cLDdyqO2xIbRUNYgjIMRoTY/G0uksRa
JPjcSPwmMyyutZQT5NNOYFcJfu+lEoZ23WjBUhWak4ldIvEnSCzPU0aSiYq/1wIF
0K3A8+A757I+OVvYmsmb+gBd8Mqz5/7cBkrNCJLURVLUALazQNygONNduMFKgqFo
CggsQfEd8+I+xGwK8zzOtuSFOuCjc7f3Iu4/FRXEgZd73QWIiXicMKJil+Lx/RjY
I/UBQPXMKymJQOc2tau6KIMYrAu0Oyy+
=E2m7
-----END PGP SIGNATURE-----