Kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Bitbucket

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 01-10-2022 NCSC-2022-0551  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-10-2022
high
high
NCSC-2022-0551 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Atlassian heeft een kwetsbaarheid verholpen in Bitbucket Server en Data Center. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels API calls willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie. Om misbruik te maken heeft de kwaadwillende slechts toegang nodig tot een publieke repository, of wanneer het een private repository betreft, slechts 'read' toegang.

De clouddienst van Bitbucket is niet gevoelig voor deze kwetsbaarheid.

[Update 1-10-2022] Cybersecuritybedrijf Rapid7 heeft een blogpost geschreven waarin zij de details van deze kwetsbaarheid uiteenzetten. Daarnaast hebben zij een Metasploit module geschreven. Zie voor meer informatie [Link]

Internetbeveiligers ShadowServer en de Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hebben actief misbruik van deze kwetsbaarheid waargenomen en raden organisaties aan zo snel mogelijk te patchen als dit nog niet is gebeurd. [Link] [Link] [Einde update 1-10-2022]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Atlassian Bitbucket (vroeger Stash)

7.6 - 8.3

Oplossingen

Oplossingen

Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in alle ondersteunde versies van Bitbucket Server en Bitbucket Data Center. Zie onderstaande link voor meer informatie. [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-36804

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 01-10-2022 NCSC-2022-0551  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-10-2022
high
high
NCSC-2022-0551 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor deze kwetsbaarheid is exploit-code verschenen. Daarnaast is er actief misbruik van deze kwetsbaarheid gesignaleerd. De inschaling van dit beveiligingsadvies wordt hiermee "High/High".

  Versie 1.00 25-08-2022 NCSC-2022-0551  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-08-2022
medium
high
NCSC-2022-0551 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.