Kwetsbaarheden verholpen in Sophos Firewall

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-09-2022 NCSC-2022-0572  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-09-2022
medium
medium
NCSC-2022-0572 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • SQL Injection
Omschrijving

Omschrijving

Sophos heeft kwetsbaarheden verholpen in Sophos Firewall. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • SQL Injection

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1040 wordt ingeschaald als critical en stelt een kwaadwillende in staat om authenticatie te omzeilen. Voor deze kwetsbaarheid zijn eind maart reeds beveiligingsupdates beschikbaar gesteld. Zoals beschreven in NCSC-beveiligingsadvies NCSC-2022-0212 heeft Sophos beperkt misbruik van deze kwetsbaarheid waargenomen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Sophos Firewall

< 18.5 MR4 < 19.0 MR1

Oplossingen

Oplossingen

Sophos heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-25267, CVE-2021-25268, CVE-2022-1040, CVE-2022-1292, CVE-2022-1807

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1040 is in maart een beveiligingsadvies gepubliceerd (NCSC-2022-0212). Omdat het om een oudere kwetsbaarheid gaat, is deze kwetsbaarheid niet meegenomen in de inschaling van het huidige advies.

medium
∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 13-09-2022 NCSC-2022-0572  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-09-2022
medium
medium
NCSC-2022-0572 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.