-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Safari
Advisory ID   : NCSC-2022-0573
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-32868, CVE-2022-32886, CVE-2022-32891,
         CVE-2022-32912
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20220913
Toepassing   : Apple Safari
Versie(s)    : < 16
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in Safari. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te
  voeren binnen de scope van de browser en om user interfaces te
  spoofen. Hiervoor moet de kwaadwillende het slachtoffer wel
  verleiden om malafide content te openen.

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Safari. Zie ook:

  https://support.apple.com/en-us/HT213442

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyBZhxypWqw/ZiuAAQp/mwv+P3cKrRaf5NRl0Xh61W27GWC9AQKcrfqU
gZQR3GcpZ5hkWg8fuEtX0+pEeZoyB/ffM49eEu4KgCrAHFUTSq7+Urt6laM6V81C
KU1SVHKKNSOAh2MO/vdFd0ZUr/U5y0ZCDa/UhChLr17cNwLoSMr9y6cSPq4SOuCO
ldqmoJn9szCYWAcYnthOWhFAnOd8wjVQaRlmsc14Rz/kz5zcg68Pp45t8ketuiWa
V8BAk4NVFOzi/lTZwfELodxESuLY+0H1p9jyCYVH8TAD3olQrGLTV8j8UUf8Ynnq
zQNclmxpcZnuNv5jEYtXZofXaAhHKeEgTPUEFW3MyXtJllg9zrzaCOkFGfkj38LS
9VxgrqKSMoTJDf+1Ui9dkmd+cXelUpC0T8S6wl1AaNd9ovGIwsWVZ5ofnj3ioYl1
ecq1/5KgdSOkP18cp301eSxATlzWEvF/JrSk7EFQWdATxes/6DB61UXo8NbrUdGm
OXeqLh1p7qv0t20F7vj0kDyq2V3YCC5k
=qj1N
-----END PGP SIGNATURE-----