Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 27-10-2022 NCSC-2022-0578  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-10-2022
medium
high
NCSC-2022-0578 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-34718, CVE-2022-34721 en CVE-2022-34722 bevinden zich in de Windows-implementaties van IPSec en Internet Key Exchange (IKE). Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar een kwetsbaar systeem te worden verstuurd waarop IPSec wordt gebruikt. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-34718 kan alleen worden misbruikt wanneer gebruik wordt gemaakt van IPv6. Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-34721 en CVE-2022-34722 geldt dat systemen alleen kwetsbaar zijn wanneer IKEv1 wordt ondersteund. Dit is de standaardconfiguratie. Tevens is er voor CVE-2022-34718 ook Proof-of-Concept code beschikbaar.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-37969 stelt een kwaadwillende in staat om SYSTEM-rechten te verkrijgen. Hiertoe dient de kwaadwillende, via bijvoorbeeld een phishing-aanval, malafide code op het kwetsbare systeem uit te voeren. Microsoft geeft aan op de hoogte te zijn van misbruik van deze kwetsbaarheid.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende CVSSv3-score.

Microsoft Windows ALPC:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347257,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-379567,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-379577,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Remote Access Connection Manager:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358315,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Remote Procedure Call:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358308,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-380057,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-380117,30Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-380197,80Uitvoeren van willekeurige code

Cache Speculation:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-23960onb.Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358375,00Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-347285,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-347297,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-379547,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-380066,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows OLE:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358348,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-358358,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-358368,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-358408,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347318,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347338,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Group Policy:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-379557,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows IKE Extension:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347207,50Denial-of-Service
CVE-2022-347219,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347229,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows ODBC Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347268,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347278,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347308,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347328,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-347348,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Distributed File System (DFS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347197,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kerberos:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-336798,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-336478,10Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Credential Roaming Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301707,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Enterprise App Management:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358418,80Uitvoeren van willekeurige code

HTTP.sys:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358387,50Denial-of-Service

SPNEGO Extended Negotiation:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-379587,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358325,50Denial-of-Service

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-358037,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-379697,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Windows Fax Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-380047,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows TCP/IP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347189,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-302007,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Photo Import API:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269287,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Transport Security Layer (TLS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301968,20Denial-of-Service
CVE-2022-358337,50Denial-of-Service

Role: DNS Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347247,50Denial-of-Service

Windows DPAPI (Data Protection Application Programming Interface):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-347235,50Toegang tot gevoelige gegevens

Network Device Enrollment Service (NDES):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-379596,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-23960, CVE-2022-26928, CVE-2022-30170, CVE-2022-30196, CVE-2022-30200, CVE-2022-33647, CVE-2022-33679, CVE-2022-34718, CVE-2022-34719, CVE-2022-34720, CVE-2022-34721, CVE-2022-34722, CVE-2022-34723, CVE-2022-34724, CVE-2022-34725, CVE-2022-34726, CVE-2022-34727, CVE-2022-34728, CVE-2022-34729, CVE-2022-34730, CVE-2022-34731, CVE-2022-34732, CVE-2022-34733, CVE-2022-34734, CVE-2022-35803, CVE-2022-35830, CVE-2022-35831, CVE-2022-35832, CVE-2022-35833, CVE-2022-35834, CVE-2022-35835, CVE-2022-35836, CVE-2022-35837, CVE-2022-35838, CVE-2022-35840, CVE-2022-35841, CVE-2022-37954, CVE-2022-37955, CVE-2022-37956, CVE-2022-37957, CVE-2022-37958, CVE-2022-37959, CVE-2022-37969, CVE-2022-38004, CVE-2022-38005, CVE-2022-38006, CVE-2022-38011, CVE-2022-38019

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

De kans-inschaling van dit advies is strikt genomen HIGH, maar verschilt per kwetsbaarheid. Voor geen van de genoemde individuele kwetsbaarheden in dit advies is de kans/schade-inschaling HIGH/HIGH. Het algehele advies wordt daarom ingeschaald op MEDIUM/HIGH.

medium
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 27-10-2022 NCSC-2022-0578  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-10-2022
medium
high
NCSC-2022-0578 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er is Proof-of-Concept code voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-34718 beschikbaar gekomen. Hierdoor neemt de kans op misbruik van deze kwetsbaarheid toe. Doordat er al eerder actief misbruik is waargenomen op een andere kwetsbaarheid uit dit advies en het patches uit een eerdere Patch Tuesday ronde betreft, verandert de inschaling van dit advies niet.

  Versie 1.01 15-09-2022 NCSC-2022-0578  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0578 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft geeft aan op de hoogte te zijn van misbruik van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-37969. Dit is aan dit beveiligingsadvies toegevoegd. Daarnaast is de beschrijving van het advies aangepast om de toelichting op CVE-2022-34718, CVE-2022-34721 en CVE-2022-34722 te verduidelijken.

Bovenstaande wijzigingen brengen geen verandering van inschaling teweeg.

  Versie 1.00 13-09-2022 NCSC-2022-0578  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0578 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.