-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Dynamics
Advisory ID   : NCSC-2022-0580
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-34700, CVE-2022-35805
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20220913
Toepassing   : Microsoft Dynamics
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Dynamics. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor
  het uitvoeren van SQL-injecties, en daarmee willekeurige code binnen
  de context van de database, met de rechten van db_owner.

  In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de
  kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende
  CVSSv3-score.

  Microsoft Dynamics:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-35805 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-34700 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyDPZRypWqw/ZiuAAQpdyQv+KfItSxyFqq12vStDO4XnC78whBYBDXjU
rxAH3f86F9J28emFYNLjngKnyKU9Fpk0F1A4Xs18jsqWi8GE9LcXaiW0YyRN7Sog
JTesKhvtEsi2V9Mn4sc+5A1M4mUnm6BB8CcEhOFLq2+6FDfNdf2ThOrxDLiXKJZT
LpxJGvr7kZVGX7/cVF53O2lcEZq45tm3bqdbObS1fOVKdy6TtlxQvkUxxQML8vaW
9SKsuUFTCgxZFBChM4v35XhsizNmV67gq9E7vd73PL2p868JFWRDTp9pik+SqVAS
Jiqia/HkBuqLTCD1uv6KMiP0mu3TC+sL8K+cdagPEN5G9NcJI4jC6HoztkQDkPgp
MjcVtNaXWe+5NncjZj5wEoQj3Q3jr84BYlprXukFhc11SPlICJBJyMo/99X8RXA5
0Oj9ylQfRJaqvepru7cW/ylkFnF7K6v9DUkhzFkVBTW9npcHfS/row5Gx7BbG5JD
6gK//YIM2zh10EBwacQ3zLuUgw6Ob3vz
=XuiZ
-----END PGP SIGNATURE-----