-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
         producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0581
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-35823, CVE-2022-37961, CVE-2022-37962,
         CVE-2022-37963, CVE-2022-38008, CVE-2022-38009,
         CVE-2022-38010
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220913
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Sharepoint
         Microsoft Visio
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office
  producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor
  het uitvoeren van willekeurige code in de context van de applicatie.
  Voor het uitvoeren van code in Office en Visio heeft de
  kwaadwillende geen voorafgaande authenticatie nodig, maar dient hij
  het slachtoffer te misleiden tot het openen van een malafide
  bestand.
  Voor de uitvoer van code in Sharepoint heeft de kwaadwillende
  voorafgaande authenticatie en authorisatie nodig.

  In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de
  kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende
  CVSSv3-score.

  Microsoft Office:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-37962 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Visio:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-38010 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-37963 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-35823 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-38008 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-38009 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-37961 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyDPexypWqw/ZiuAAQq9Cgv+K7pbrnI3t4eKERRJPwNFwYxFQQN/1kVo
eFjHlne368UjM1FlRpx8vkqS0H9Y8Mgb4w/c650sbgKEyS1lUftKx+mAAZ3mM1fw
pBxFtCLvPwPbRQLtYy8vAoPl4zENk7Ny/w8CbWGFkVU+DB1exXG/iEn+Z1DwUCF/
mLHY/h3KJpleDlu/cwQUy8jxOIiXGY0u90IzSRgSVS3cb52y86OSkwvq/Nr588ZO
HV6gsyVxnm68HDZ7lU/auit6Cwf19sV7Z/0ArOWNLT3pZR8ioYdcKr3tOl1YSxoc
BdctVq3c2TPBNJADmVMKGyvtInaH8eBJjDfOYeH9WqHIctLc7kHSbDoF4tJ/6d8+
/cNiyGHNdqSWi00uD6/8r5mmz36GU8T0AcCvhGT4qCB/CLsfMljsrvRmV9Du4AxT
RnDbdfDrKVdqc/GnME0lJa0f3Z4rCvflQRc5SZVCXziKbpxhaHkK1Na9AaeipFw0
oEozIa9eTVE1lm0rdGLFSdu227Wbkk4b
=rVgs
-----END PGP SIGNATURE-----