-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Defender
Advisory ID   : NCSC-2022-0582
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2022-35828
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220913
Toepassing   : Microsoft Windows Defender
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS

Beschrijving
  Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Defender Endpoint
  voor MacOS. Een lokale, geauthenticeerde kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf verhoogde rechten toe te kennen
  en zo code uit te voeren met rechten van SYSTEM/root.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyDPlRypWqw/ZiuAAQpZxgv/TbdRPyOiV3kRqgta8KjyQeghXHp56Op7
mVMx2f6ehe4ZKM7+ADX4BpKm1Y0v0cv+TpuUy6YL/RnkUo+W4tcpr9Izgkio2e1c
PITGBSUOVVjrNDfWK+1pcpI0dG5rHJFOqaL4vURamHU/WGLOqIBdfNT5bVZRasdb
bp2buUKmHwNrO6jyUrJ8I34YzxPGiQa1lyCNhIww8bpcoRMkLrkqJL1MbVfIoCTQ
4eq9Yb2n4tslRrAOhXu0+q0XzwKTsJFozp+oN1MhTBlfPtbJxT0ywcKLm8qiGuFi
OjxsKYcBzes+FEq4ajSu5BCKTUqxR3WoRXHQPxukG/5PuRBaEwNI3AAUcecjDMJV
ul3qeTxwbf6Xjypnxc/1zZx44WZb/RRfefLsRAsSMN22/wGsXvO/cbtKvnpfBl/j
04YpIdzYedVUEcQVQ21ZfsilsqAHwRpnc1X/OYKKyjCkIJK+Ix+Ntj4l7FWdq8P0
AgUz70HSqS1mrpb9hudPNpLZJwAoNFEE
=Zg0U
-----END PGP SIGNATURE-----