-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure
Advisory ID   : NCSC-2022-0583
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-38007
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220913
Toepassing   : Microsoft Azure

Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Azure. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde rechten en het
  uitvoeren van willekeurige code onder root-rechten. Microsoft geeft
  aan dat voor deze kwetsbaarheid proof-of-concept-code bekend is.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyDPrBypWqw/ZiuAAQoYGgv/QYcOOFir7esFNOvWwvSHWYX3JeuJUvrz
Ka/npejEYL2Bje7nxuEXeH60z6T82zUMEh08cMYuig+Q6uiGk3OlYxuK0s1YobKi
hnW0m7FZYfF8wJZsADJoxuEWnuTcGJpiq2+WHyweJ++Tw9P3g33MgqCYRNfJX6UH
m3011oKRPdlfiY5GbDoU4ZM4u95lkPBgJawR6SOsor+X93Bd9O+CTCkFN3q77GTB
p3e9pZb3+t585ytJRdeyHN7Zt45LyiUlkVifn7/0UrfjxRBAQwYwLVCMiqvQscyk
Z0pVcLtiwFJG2ZJs4pJoOuWcLSPOSKSKz8J6LVKOlUZpFkl3a/g3Gy2XTQramMX6
paF0hcKglmL3lhhsGOj5lb66WI9UyM2VURMOgrB1RIbO4PiDl+DP8ufm6K8opa+m
Ud0h6/f1CDiNcNg90qFAgkBhWrGbMwpw2MBM+QwaAbzrOTeBDyD6g3EcQ30PCvSk
3R3+8nDJC6u1ptuGw0dEMzzslc8RE639
=TXG6
-----END PGP SIGNATURE-----