-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro Apex One
Advisory ID   : NCSC-2022-0584
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-40139, CVE-2022-40140, CVE-2022-40141,
         CVE-2022-40142, CVE-2022-40143, CVE-2022-40144
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220914
Toepassing   : Apex One
Versie(s)    : 2019
Platform(s)   :

Beschrijving
  Trend Micro heeft kwetsbaarheden verholpen in Apex One.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-40139 heeft Trend Micro
  actief misbruik waargenomen. Deze kwetsbaarheid vereist dat een
  kwaadwillende toegang heeft tot de admin-console voordat er op
  client-machines willekeurige code uitgevoerd kan worden.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-40144 en CVSS3-score van 8,2
  stelt een kwaadwillende in staat om op afstand de
  login-functionaliteit van de applicatie te omzeilen. Hiervoor moet
  een kwaadwillende wel het product kunnen benaderen om een specifiek
  malafide request te sturen.

Mogelijke oplossingen
  Trend Micro heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution
   /000291528?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyGXNRypWqw/ZiuAAQp/0AwAq9u8dIwSsXcfB2hdqt/Zz/GYhXF0mRTa
ZtNizCr8uvaBOFBrMHgYfRyHD9vSfjHiDP0B7oA3X4D1soXn53g8NUkqYZ6URBB3
6eLdLkmaD2DhUaX5OuEZ1/z6uo03GUY0bnWQwn7FjhlsWTQaCbMSSuwJL/MAGFYR
U1PR1Fsk5NyAHQla1qQ6Qr5xfqJV6gqb3P9MOX2zGi8xB9fAfs7ZkS+m0kJRrMer
3tcJci3jD0LlQxEvk1TzWiGGJw40t0tH0guBu0z2rrljEHLFN7aas7vtG8XMMWvR
PdPeGpU6iyNlZ14M2WGGANUONqo6NEECZnfOb+qM/IB9IJ98J6aMiaMLq5Ku8iYw
lsWzRU42O0G+AzriOglphPD+f07WD/YTdBViPIlaa80qzwug1zNO1WSr/eE1jBFG
HU0ZgLWrxekKtnETbT62tz3LiDWD7PfCV+bTVQzO8SmZST3+VFh4JKBTXwlwTxVo
B751/AoWLSgoSMLTL6wYpNyRQr91PkIN
=Kqhl
-----END PGP SIGNATURE-----