-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe-producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0585
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-28851, CVE-2022-28852, CVE-2022-28853,
         CVE-2022-28854, CVE-2022-28855, CVE-2022-28856,
         CVE-2022-28857, CVE-2022-30671, CVE-2022-30672,
         CVE-2022-30673, CVE-2022-30674, CVE-2022-30675,
         CVE-2022-30676, CVE-2022-30677, CVE-2022-30678,
         CVE-2022-30680, CVE-2022-30681, CVE-2022-30682,
         CVE-2022-30683, CVE-2022-30684, CVE-2022-30685,
         CVE-2022-30686, CVE-2022-34218, CVE-2022-35664,
         CVE-2022-35699, CVE-2022-35700, CVE-2022-35701,
         CVE-2022-35702, CVE-2022-35703, CVE-2022-35704,
         CVE-2022-35705, CVE-2022-35706, CVE-2022-35707,
         CVE-2022-35708, CVE-2022-35709, CVE-2022-35713,
         CVE-2022-38401, CVE-2022-38402, CVE-2022-38403,
         CVE-2022-38404, CVE-2022-38405, CVE-2022-38406,
         CVE-2022-38407, CVE-2022-38408, CVE-2022-38409,
         CVE-2022-38410, CVE-2022-38411, CVE-2022-38412,
         CVE-2022-38413, CVE-2022-38414, CVE-2022-38415,
         CVE-2022-38416, CVE-2022-38417, CVE-2022-38425,
         CVE-2022-38426, CVE-2022-38427, CVE-2022-38428,
         CVE-2022-38429, CVE-2022-38430, CVE-2022-38431,
         CVE-2022-38432, CVE-2022-38433, CVE-2022-38434
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220914
Toepassing   : Adobe Animate
         Adobe Bridge
         Adobe Experience Manager
         Adobe Illustrator
         Adobe InCopy
         Adobe InDesign
         Adobe Photoshop
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft in verschillende producten kwetsbaarheden verholpen. Een
  kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen
  van toegang tot bestanden, uitvoeren van willekeurige code en het
  veroorzaken van een denial-of-service. Voor de meeste kwetsbaarheden
  geldt dat voor succesvol misbruik het slachtoffer ertoe moet worden
  verleid een bepaalde handeling te verrichten, zoals het openen van
  een malafide bestand.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie de volgende pagina's voor meer informatie:

  Adobe Experience Manager:
  https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager
   /apsb22-40.html

  Adobe Illustrator:
  https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb22-55.html

  Adobe Bridge:
  https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb22-49.html

  Adobe InDesign:
  https://helpx.adobe.com/security/products/indesign/apsb22-50.html

  Adobe Photoshop:
  https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb22-52.html

  Adobe InCopy:
  https://helpx.adobe.com/security/products/incopy/apsb22-53.html

  Adobe Animate:
  https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb22-54.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyGXRRypWqw/ZiuAAQr8JAv7BjTjmwjNiTIPKq9tyJcMSC+t6QPS82Hv
jOPSoehpxHAx+/5Js53EMZ0x1JjRXmVJKZGXOmKFxWsCmhrs2GVxj1k9g8tUb9Zp
Ds8hIV6AjqYr7S07tQMo0zSM3RUKFXSbzs1pMKFDBhb+4tDNUUIght6oJwLkCHzw
i1GMqhMpER7zTpwCQJHMeVS8SvVmLGRfk/G1IcndYMLTjoQo0mSwgORTBK/8dfku
n0pX/BiejDlHXeg0V/7UJq07kcqn/V5v/qDti13IGhSgLvfMUXuGLh+YSy1TdBHO
W0WaIhNUL+hzUCDNcqs5uPgp7sjnnydZ8rRVms+LdAo+RBh+kOfddmEiZMRalOEi
8ioVZYQz/2WBU+smCWO+KbazCN+vQqXnmY40rr7CX8PPKVKlTi04Sy2o+GWubyJV
15DbS6Z4WAYT9DiP5aIb1Qj4wvZl38r+iClF80KAc3moG7cuLiVz0Y9UiNNL9y+s
6moBXC7KC84kdyhOYh/EJ8tqURkoBfrm
=ht+N
-----END PGP SIGNATURE-----