-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen IBM Integration Bus en App
         Connect Enterprise
Advisory ID   : NCSC-2022-0587
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-2097, CVE-2022-32212, CVE-2022-32213,
         CVE-2022-32214, CVE-2022-32215, CVE-2022-32223
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220914
Toepassing   : Integration Bus
         App Connect Enterprise
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft kwetsbaarheden in de Node.js- en OpenSSL-componenten van
  Integration Bus en App Connect Enterprise verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6613025

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyGXWBypWqw/ZiuAAQowywwAl5dsbYRBOgv4zNkyyfKg/RCopaufTm3O
xcmMf6uIgVWBTHZs9GwlOxdwLvUIsv6++cNCPTtwTLNjfCSbHdbh/79g021LLiBT
YAJI3MznzyJiyx/jPxNp2lrAQDi0HOR/BPSRmPMli/6xKSGPzG5lAy5ncyTxnObp
lX6gGsPJH3wd45OEzfLyRGyseNTC+2DS4/JZ4hUxSAnsBuZRSFoYmxO439Ip6mod
SDwXnR3HYsK9r5psebUzEGNlcXp4PJ7XUF4gupeaw1rrZ9xL1iyD53uWth+areel
Kwk5KQmLao/zOX2LAg21lfKSuI3W2JHQTxi/ThDm6q43EebMsQbjOb7VW14SKWrt
scEzoGUD6k1GcSWMe1xLm0JYLDe58q+JEv0QXt1wghqBsi04UVKwvfMAQGHYbvp7
zKZzMAh4JeeW6EmtENV3tP0V/pQPotYr7VHK3HX83bZfQ6jLwo67dntzUfOE/v6y
MKztfZ3kt6rdN1YLYGrYbHc14Y9ja9OJ
=SDU5
-----END PGP SIGNATURE-----