-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP-producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0588
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-42063, CVE-2022-28214, CVE-2022-28215,
         CVE-2022-35291, CVE-2022-35292, CVE-2022-35294,
         CVE-2022-35295, CVE-2022-35298, CVE-2022-39014,
         CVE-2022-39799, CVE-2022-39801
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220914
Toepassing   : SAP Business Client
         SAP Business Intelligence
         SAP Business Objects
         SAP Business One
         SAP GRCAccess Control Emergency Access Management
         SAP Knowledge Warehouse
         SAP Netweaver
         SAP SuccessFactors attachment API
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  SAP heeft in verschillende producten kwetsbaarheden verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen
  uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyHSNxypWqw/ZiuAAQq+Tgv/d07HSQdgKhe0tfxXQbs5WK/0WO55SD0O
kHuBkBtz8xel5lqSyCZauq03RvnJD+wVgVEfZ3oHPf7wS2RiKnwAjlm59tIDmE03
PlmaMerg3DQlRiQSWFFR19mjUrEb38bRkU5UGP+AuT9rFi0NavMfQO85+B8gR+V5
P0LGaTC03DU323z735LJ/IqGkBVSRuAQecm/Gt6DluMt+7KblZuyj5EnJ2yB0lWl
XECtzsTDCJQgZFUe0EvJkVqRvUc3ur4vw+xzvhoaG5HgkdXhLeNrCwTVC9n9b7+9
yhjR4q6OG1+wr45Fr7qPBdP10MuEmi4fHgP2+KGlL/TwGTgF6BpbAdwOnfttwvuu
AQdy932nnVmLBOVi+0CZzTuBza893rC5+QmlVAtgvt1ntcmFU5Du/mUi2sNL3Vou
MTXdc3GJKLcEz/cJfipBbBoNJsGr9lOqMgzKI/waOReQFTJmBKaMRbNtlCvXoa2x
VDHsyGdLkaFPKoyNRsTlmOzTrcsLuoAG
=BSHw
-----END PGP SIGNATURE-----