-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux Kernel
Advisory ID   : NCSC-2022-0589
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-3695, CVE-2020-27784, CVE-2020-36516,
         CVE-2020-36557, CVE-2020-36558, CVE-2021-4155,
         CVE-2021-4203, CVE-2022-2588, CVE-2022-2639,
         CVE-2022-2663, CVE-2022-2905, CVE-2022-2977,
         CVE-2022-3028, CVE-2022-20166, CVE-2022-20368,
         CVE-2022-20369, CVE-2022-21385, CVE-2022-26373,
         CVE-2022-29581, CVE-2022-36879, CVE-2022-36946,
         CVE-2022-39188, CVE-2022-39190
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220915
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise
         openSUSE

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Linux Kernel.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20223264-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20223265-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20223274-1/

  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.3 en Leap 15.4. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /W2NSEUV5BPJ3W6FQXRSZQH3HYGWUOY6W/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyL5hhypWqw/ZiuAAQr1pQwAqIYigsCWtxaaZEz8i5WluBKJpy2qZ25j
wRSgVM6Z3G5LOiFCD5Fu+eDd4mCYcnoMNcj1/DZhv+cdIj5HCYw/FffovurrbxvL
6VLSEGRpmXLmp3EMiTPfFgSZpbm0BMIa5Al7qvYCpx+8lj4dohVgK9loarJIdTer
fiSDjTfQSRfQXpvSbMXlbl+O0G0MzgzRLafv69y6Lh9nVhGlAkm75KxdUQQpq0sE
Gd1DBV8cU8qjBpNUq/vg4FL2xKpD1b29XvibjgxMsbSDKkmLipjzrck6oh0aE+Zw
Aj7v6ZYuxQk2Za7cMNglGSwWkMBWYFv7lYez3dgLZzV3C0UuOOCsHKvxAKY/2TtX
FoSQqCpnWk71dO6b0TH/EUG64y1r5jJa6lfB7Xn05QGbUiMEbrJn77CZCKbygvx0
EOfNleXX/0GSwKWA1F0NfT71DUZbkxf1es7rJnIWCPjbMga1q+6uiy1TvXFa6VNA
bV4oP4drQFqTgPAmYnnMVVEOOhuxA3vK
=nKfT
-----END PGP SIGNATURE-----