Kwetsbaarheid aangetroffen in Microsoft Teams

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiƫle advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 15-09-2022 NCSC-2022-0590  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0590 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf Vectra hebben een kwetsbaarheid aangetroffen in de gebruikersapplicatie van Microsoft Teams. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om authenticatie-tokens van gebruikers te bemachtigen en zodoende acties uit te voeren met rechten van het slachtoffer. Aan de kwetsbaarheid is ten tijde van schrijven nog geen CVE-kenmerk toegekend.

Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende toegang nodig tot een lokaal bestand waarin authenticatie-tokens staan opgeslagen. In beginsel vereist dit fysieke toegang tot het apparaat of de mogelijkheid om malafide code uit te voeren. In beide gevallen heeft de kwaadwillende toegang tot meer informatie dan enkel Teams-authenticatie-tokens van het slachtoffer. In verhouding is de impact van de nieuw ontdekte kwetsbaarheid daardoor beperkt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Teams

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft vooralsnog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Wel geeft het bedrijf aan te overwegen om in de toekomst met patches te komen. Zie de volgende pagina voor meer inhoudelijke informatie over de kwetsbaarheid en mogelijke mitigerende maatregelen [Link]

Algemene beveiligingsmaatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van misbruik. Denk daarbij aan het beperken van software die op workstations kan worden uitgevoerd en het versleutelen van opslagmedia om ongeoorloofde fysieke toegang tot data te voorkomen.

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 15-09-2022 NCSC-2022-0590  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0590 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.