-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Synology DiskStation
         Manager
Advisory ID   : NCSC-2022-0591
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-31143, CVE-2022-31187, CVE-2022-35945,
         CVE-2022-35946, CVE-2022-35947, CVE-2022-36112
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220916
Toepassing   : Synology DiskStation Manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GLPI voor Synology DiskStation
  Manager. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  misbruiken voor het uitvoeren van SQL-injecties en het verkrijgen
  van toegang tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Synology heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.synology.com/en-global/security/advisory
   /Synology_SA_22_15

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyRAqRypWqw/ZiuAAQq2lQv/ZM3DnbdrONFMOEfbzk75lRdr+VOzWB8I
umVzBVuZERB98B5ff2AgxzjpBbLqS3HEd4qVDiqJT+q87ZDRvq1hwEDGq3QvxQy7
tDFHVnQC9I59wFEqn6gHsUN4Xacw5XFVy2yGr2JIBwDHhRpmcTA9eWXi8d21BCqW
ovBeEQiaOHJ3SEzm6BXy5+DviXMuMNZj5J7dVXu9cXabb57IaWatiIX73rt6z4Jt
sYdvvo+HHwQINOBFP3W+Kft7djOW44uOjRpLKj4HPbgb62rA3w9ax8kn3Jo1jLMA
VC9eo3GYcr2B83PQdsScmC1ofHHHCPOqo8c6bie0B3Vfhc+DWYyJocrfBorbUeFX
ilMZLO1TGkMvZB9RdonlFBqhZRNUc91402jTUQ2ZpfydvezpVqcnC+Z2z6+fUE+C
SxnAKT77RwGO2xGWAi2ZR2S6S2l5TwUNHciU0kp5evX233l92jWGiXPzZH9gLP73
zXTK3zAcV3kVaIKcyJ+LukU0VHnCCsyQ
=HRsc
-----END PGP SIGNATURE-----