-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2022-0592
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-3195, CVE-2022-3196, CVE-2022-3197,
         CVE-2022-3198, CVE-2022-3199, CVE-2022-3200,
         CVE-2022-3201
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220916
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code of het
  veroorzaken van een denial-of-service. Zoals gebruikelijk zijn
  weinig technische details over de kwetsbaarheden publiek beschikbaar
  gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2022/09
   /stable-channel-update-for-desktop_14.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyRKjhypWqw/ZiuAAQr71Qv7BNWU/cDmhYu26mNQ0r2KO/2bzYeXc5bw
JhwOfVO79jz4GKuEJBVB530C/65kUBAPJ43iiEfDyTG/sgTv0PdNugc6PLtHJGKe
SxWWvdgCRdjVJsUC8cLao4c7XN8dZUSilq8O8byll0Shxgv1gk6DjQDVUkTw2u+I
xvlkC6mJt9WjL6n9iSmNNP+WwOcqWojBRJ22Ck0KeUAp3XB60xbUTYqlfecB/2A2
qlgQ8pR2oQTT8aTxf5NEcoXLDc/6RBJgpHBSCMtCXbsznLrL3W5zUTT8+Oz25NuY
pUJ15rWFUTmecONLsKcu1In2lCiblzzrDjy/QR6q/kyMnUFD+/ISz37u4Hy+2uR2
LHkdJCmauROAiJ2AoNniSPIu+QsjA6YeoPXMFjerB2CbTGG5rFsXuDRzCo2WyonO
TV4T/mpMwYvYxU9ymtuf/QXD2PP+sNLnTUc4pzNCUBZsW2X1vuMN51PtOHlFRbA3
AIxsV3z4y1eW8fmlBHx6R53uS2noXoTB
=AG7K
-----END PGP SIGNATURE-----