-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2022-0593
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-3032, CVE-2022-3033, CVE-2022-3034,
         CVE-2022-40956, CVE-2022-40957, CVE-2022-40958,
         CVE-2022-40959, CVE-2022-40960, CVE-2022-40961,
         CVE-2022-40962
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220921
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Thunderbird.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker of om toegang
  te krijgen tot gevoelige gegevens binnen de scope van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 105, Firefox ESR 102.3 en Thunderbird 91.13.1 Zie
  onderstaande links voor meer informatie.

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-41/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-40/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-39/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYyr9uRypWqw/ZiuAAQrQ4AwAuu4dF4BTGwu+sRAtEu2GNRkvZ4V1YvhN
ijllMH9HhiNrsKBVXaKOlWZNS2P0NsEX9TXpcIANz6GqbZhQsV9DIaKzqcH2w+pC
HtjkW9w7WYk1LF684YQuGtZE4NQXu0wzJkJxOGzxiX/x1OwZU1IpUigagMYBj/Dd
5pFX8BRulwz+8/qd50/qjqVv71RGGjELIGmfvgSP+JPg92XVrL0qiV4+/YHAqG6h
RXPCY3YhK2G5DYcUi7W6qS5CdMkh9h/EyXhGWYA7qbgdKamguG18SzDtxk+9jp+5
rc2PtZshxV/bXgdjcORjDn9Dh9BBG81YO+5/yP+z2AK74Mg98+i1M7zoL1/k/Gr0
Yn/yXv7CtD8Jng9KhCrrIRWDEPJZ6KhWsx2awWMO7fEUIEdq3EL8MY0KP1Fkac08
pBjyKT8Nmu8fZ4tS75jqjDwY8+K2WQTfTywb4Y1sTRJt7/8a1agCOe78JYuOEquU
lMxXp+CxT52+QyxfxTtO9RNqHu6s13Hd
=GY81
-----END PGP SIGNATURE-----