-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2022-0594
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-2795, CVE-2022-2881, CVE-2022-2906,
         CVE-2022-3080, CVE-2022-38177, CVE-2022-38178
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220921
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : 9.0.0 -> 9.16.32
         9.18.0 -> 9.18.6
         9.19.0 -> 9.19.4
         9.11.4-S1 -> 9.11.37-S1
         9.16.8-S1 -> 9.16.32-S1
Platform(s)   :

Beschrijving
  ISC heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in BIND. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND. Voor meer informatie, zie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2022-2795
  https://kb.isc.org/docs/cve-2022-2881
  https://kb.isc.org/docs/cve-2022-2906
  https://kb.isc.org/docs/cve-2022-3080
  https://kb.isc.org/docs/cve-2022-38177
  https://kb.isc.org/docs/cve-2022-38178

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYysIrRypWqw/ZiuAAQrVNQv/W669EseY6LrC0jszbmIdBAFzHuzk6eih
Zqc4OUnVIppkemW9mV2OGmio0wbfz7z2B4k87Arts5kLgDtHwo0847JL5d47PcME
EVgjWnEHe614ALubAvwJuzTBtDKYItJMNpq4O0XExrKsRH+v0SGhUhvz5Gf8aUl6
lOjSL3SJV7or2Q9Yuv/OUuJOrXathTjGin/qNItXSDWZAO9K1BGQUtZtivxxLhSY
2kE/NALMnTNlE58cSFKMyOso1wbivmQwAT6jVSXzeoEYLIRukjkxcsns3Bt9EgGp
M8tHyIfFKwjfUNkeZGpsdbK0YpduUJ7xgBYQZcW5yZMB9sCv6wkeO+hHN+RZslIq
CsTqzM4Z2z7TWeG/CktmICszPouykFKZi82z2yxHMksW2N0NB0rcAhz4cOabrgeU
bqBjeFdIDptefIltzyHbVn7Evik7PTwleWA/x4PMQGGxSKmVULxYvk5ZH7mqAxfP
+O2XZQrFibKE5+ydBNyOZ19Vvavhx1hu
=48/Z
-----END PGP SIGNATURE-----