-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Sophos Firewall
Advisory ID   : NCSC-2022-0595
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-3236
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220926
Toepassing   : Sophos Firewall
Versie(s)    : <= v19.0 MR1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Sophos Firewall.De
  kwetsbaarheid bevindt zich in de User Portal en Webadmin van de
  Sophos Firewall. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand
  in staat om willekeurige code uit te voeren.

  Sophos heeft aangegeven dat deze kwetsbaarheid op beperkte schaal
  wordt misbruikt, voornamelijk in delen van Zuid-Oost Aziƫ. Op het
  moment van schrijven zijn er niet veel details beschikbaar over de
  kwetsbaarheid. Maar gezien het beperkte misbruik zal meer informatie
  relatief snel volgen.

Mogelijke oplossingen
  Sophos heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Organisaties die de "Allow automatic installation of hotfixes"
  functionaliteit aan hebben staan zijn beschermd tegen deze
  kwetsbaarheid. Mocht u deze optie niet aan hebben staan dient u de
  updates zelf uit te rollen.

  Verder raadt Sophos aan de User Portal en de Webadmin niet
  toegankelijk te maken vanaf het WAN. Zie voor meer informatie het
  beveiligingsadvies van Sophos:

  https://www.sophos.com/en-us/security-advisories
   /sophos-sa-20220923-sfos-rce

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzFsVhypWqw/ZiuAAQoYQQv/W2KoUgqq951aC1ZXNOKCeS8NyFIzSFBX
Y2gf9Gw2GkoMcd5t8qy+9mWRRdqIaLaRqQe1mlUZvznx6gvQwEC8hFrGdw2i403r
s4wtrzI3Jk7IVZZw8gjAT7QojSnERZDgG6HGBsh2zhKQQgeHBa6NjkK6V2+PC9Oj
GmPKR8etoaI//36EqQ2Q4ZoaXM/uDsVjQ9yPRHLVl3sZLHu75LDC6Os2pQZuc4tO
qBDrVi/w44G0e6uMRJ9dJxC0wQFN6j4M9TCYCcA52lxX23QNhDmh6zAg7NCQzoRS
6TPveI0tNAzA++C5QnQxyzjpIOYPY6BiGme+pdKLnB1TeS7IMZeUySuXYTjfBYSY
Y8gUcM4ER7ErecPvjxGHtJfWLNMoL18DXp97fgEMdhUPFkzY92w7NijWA8us4dJH
pjXFUSfR7jf6Nx476dkLP87qI8IHa8YK+mfjsI0RiUzoPU0+IT4zrYHdCYvS6lMT
mKS6TTjB3NhlDoXABvKsG9HEAvPMdWh3
=f833
-----END PGP SIGNATURE-----