-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in HPE Integrated Lights-Out
         (ILO)
Advisory ID   : NCSC-2022-0596
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-28637, CVE-2022-28638, CVE-2022-28639,
         CVE-2022-28640
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220926
Toepassing   : Integrated Lights Out (ILO)
Versie(s)    : < 2.72
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in HPE Integrated Lights-Out (ILO).
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  Bij alle kwetsbaarheden geeft HPE aan dat deze lokaal uitgebuit
  dienen te worden. Verder heeft HPE weinig details bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen
  HPE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.hpe.com/hpesc/public
   /docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbhf04365en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzFsORypWqw/ZiuAAQouEAv/br4rNAiKFyUytQFfpSCi5940YJhdlsdf
pd2aFoobNmzg8kurp/2Vttli2jFW7IlCdSmcsPX5U3+QKYpxSvO0pqUwgfBkaM1L
7IhIeLtk7f75QM9lj5LWOuQr7RljZTAKKO2yA8Js8/sybBZnToQTLna82dxcMGBV
Cm4TE3ryfFMmnIGOZUXE77fdoJADFFBRfqUlMvL61uNH1FlFUtpcYVfCuPOf9gid
H/TNc31xUpeOi7hSZnQz7tyyjlGQ3ozz8cpOI9gpGkxL1HY0zGqXlYGBEN+qwHRD
fgxW3+GTfo5L6rhbcqsNumNTLbIanz6k8BJlxpa71sJbpJv+SHKnvx3uMVAPNlAj
CUQhP5DM2e8fmwxHMdCgSmxh07ZkEizSUrvtE67lSX300k8Eik2/zt9ukafmkHqV
/HnfLMbgyJC4ijSY4hqzNAtzQunyf6aH2ItCWr3fAGefGQ/Za6jAoH+SFdy4YRg9
EKbnLwBeeEd9EEwAc6qGtGLLkaSxrAv9
=JooQ
-----END PGP SIGNATURE-----