-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WhatsApp
Advisory ID   : NCSC-2022-0597
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27492, CVE-2022-36934
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220926
Toepassing   : WhatsApp
Versie(s)    : < v2.22.16.12
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in WhatsApp. De kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2022-36934 stelt een kwaadwillende op afstand in
  staat willekeurige code uit te voeren tijdens een videogesprek. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27492 stelt een kwaadwillende op
  afstand in staat willekeurige code uit te voeren door het versturen
  van een malafide videobestand.

Mogelijke oplossingen
  De kwetsbaarheden bevinden zich in WhatsApp voor Android, iOS en de
  Business varianten voor beide besturingssystemen in de versies ouder
  dan 2.22.16.12. Versie 2.22.16.12 is waarschijnlijk uitgekomen op of
  rond 22 juli 2022. Veel telefoons zullen de updates al automatisch
  geïnstalleerd hebben, mocht dit niet het geval zijn is het aan te
  raden deze updates snel te installeren.

  Zie voor meer informatie het beveiligingsadvies van WhatsApp:

  https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzGCNhypWqw/ZiuAAQp4dAv+Lc0FzzVkCpB/X9H/oP6GNVMATUMs5Fgj
W+aZPy1Lih2ObTD407B+z3/RzOg9fje/9q88nLSgaeIBlpXjpoOJdgqfSWj7KMva
9K16CesHOcmzievlnNYK0eB/bXNd8JAW+GFZnm5H5up28x90ACFoDa6YO0CloClU
VjScuaRN7GwVOzgzptuVqHmSZxQmjlkHAS6yiwMRPMysdSqGUY+Pf/EHbzkagA49
iajKrWuZudXriwMnjLgu3m68v+jUtj7vIBiHYvbsVyQ6CdZ4ja5392DYjjv4jzaq
s628ChmAgJ2ruK1JxVj/cn/zEOPkiPj6/3LejZU8OjrZh1UaT4Gp819Dq9a26FD4
bsHlx9r0wHixworcxiUwaXjZo8zwzZCy7T+rXUZ8EFnci4ROffRgPeF52O3KIMzm
ipakWcSzmcRlU313PPX0UuXF/f3SnHCY4hSy21nyNWsUHesjvWAe91qjaqgFl/q3
qZ1mweQSGrOEbgd2d4mV+uLZF+oh+vre
=cl8y
-----END PGP SIGNATURE-----