-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2022-0598
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-32212, CVE-2022-32213, CVE-2022-32215,
         CVE-2022-32222, CVE-2022-35255, CVE-2022-35256
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220926
Toepassing   : Node.js
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieën schade:

  * Manipulatie van gegevens
  * Spoofing
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Node.js hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability
   /september-2022-security-releases/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzG5lhypWqw/ZiuAAQq0GQv+NiQfG6XghXeO2Koix1Jp9BVlD/CL9kxj
Ht0bjPwaTOPmt3zO5tuVXnStbJxN4vtpkLKIi7184IBbURnrko0BQkHfeIvjNIHg
OhHRZdj6Oif4h1amG6nup2TfMJmWz8GL16jros/Df2yEPh7UYpcatkYxR+JAwhTo
diJcVmgvBUgbhvFm+SJbzRRY4f8pRgIgruRue+eCMMrUANng/n2B952ysa0XAqhF
epZuqRAXdrFGFz9nN0/SAuFKtEexZyEfqDrxFPM36U/DxEhwnEsRczhKqH1n+W8V
41zPiTP3QdPQZVsJyUWK2bhf+7PBKTeBvpRxOvwqhzwoI+kD32xQobPzyaaRbeb5
eaozkWh+eHUWbdbKaKbIYAtZAwoHmHMhPkaFsqhfZsckmUgWu1Xiw3pwuNsW8lho
hX7VzecKp4QK6t/0SyDk3IZLo2u4q2u2BmdewQadv3zLJspbbGZ5Zk+yzWl545dR
wXxRnKuGag1erOA/WFh9p+Z2zfYIcDwo
=KKa0
-----END PGP SIGNATURE-----