-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Grafana
Advisory ID   : NCSC-2022-0599
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-36062
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220927
Toepassing   : Grafana
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Grafana. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat verhoogde rechten te
  verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  Grafana heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://github.com/grafana/grafana/security/advisories
   /GHSA-p978-56hq-r492

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzLExhypWqw/ZiuAAQoSbgwAyGe0TblbS1obyVszleuI3qjKLPvzDXy0
2joSlFF2yxWM57B/apKsFm4UWPQCz9yPwbu9ZulK0sLgq47w+EO24Wlr49sUvDob
qyUPztpKiR+zbDMyfmjkhJSpFLPP7/0GLQjSbVHe718guslmTwKZehv8TwDNKgky
L8rNDL0cNjGM6b334ycfHyuN6wFCM08OEiElcETLZ5oy73L6sGqi/DceqOXBD0Vn
fFoUtVM8w3LCkigbNlJ9us6H3TxzD46BVwLnwbhc1B8plUmWLxzdbQQ+o/M9zF6g
qt9JfpqFOVzlqvJt85uJ5cX0WBPp1+uMw6+J2R/JeN3LTF5HapyUtLjCFzaRN+R/
AJLJTA5hd0Ev1a7fxOqFxHtC03Pksh15sLOLNi+7aa6kCT62P3yeIu1H3QFYyuS7
/JStKfotHaaIVILqfiWhpA11Hwz54NOT8mbVadmOdhko/fcgkvTsnai4ycTa5c2d
M1aRLowI7dQN/U+Tgm4cgk1Bd+rEjlLY
=eApE
-----END PGP SIGNATURE-----