-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2022-0600
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-41317, CVE-2022-41318
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220927
Toepassing   : Squid
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Squid. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat toegang tot gevoelige gegevens te
  verkrijgen of een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Squid hebben een update uitgebracht om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41317 te verhelpen. Voor meer
  informatie, zie:

  https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories
   /GHSA-rcg9-7fqm-83mq

  De ontwikkelaars van Ubuntu hebben de kwetsbaarheden verholpen. Voor
  meer informatie, zie:

  https://ubuntu.com/security/CVE-2022-41317
  https://ubuntu.com/security/CVE-2022-41318

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzLE5RypWqw/ZiuAAQpxZgwAtHoSVctpvsXSfNMlNfpGqa546/NUAadR
UGcc6RAc2cpHaFdbOJa5t6MWQRH2d6bNPHB7X8mKH0UlQhLEKcDthJo416sI9vFf
ZIZEnhq6D0OzGGoHaqs7A7AG1y6IGFaAeZl02Hh2pNZBnjTG+KIPbTXlF9KK1xtD
5WFnSCvaMRPQH0wVFMSIpohajBeK5S46mhuP5Y6WHO4Qvnyh3RCTESKXWNMPeqzt
VVhJGGX9rydIbCw3hRduEPI3wG7f8dKhJKfSkWWnpXRG1DFuCqSXj1imuzC/GRRD
E6Wgm87V8anmmsEbXq0ziu93CcwXetoAcLLqMMYCRcCnFfwlQwvXfGUf3myKXfBx
9RHZeuzHOpQ9QtlSul+ajToL4sq28f5r7Kbme3fAcvbstFLnzw+3Lr/6vlc3jfJ+
IegyKHMazP6H6UJT6LCekq2meC8prv3ye4A+isVIfMV1SuhyX+0qATXWHfzMHtkK
+24dsof7NC9tbfW55+z+kNKp2OwF4F3j
=8AVy
-----END PGP SIGNATURE-----