-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Redis
Advisory ID   : NCSC-2022-0601
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-35951
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220927
Toepassing   : Redis
Versie(s)    : 7.0.0 - 7.0.4
Platform(s)   : Fedora

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Redis. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat om door middel van een heap overflow
  willekeurige code met gebruikersrechten of een Denial-of-Service
  (DoS) uit te voeren.

  Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet een kwaadwillende een
  XAUTOCLAIM commando met een malafide COUNT argument op een sleutel
  in specifieke staat uitvoeren. Verder heeft Redis weinig details
  gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen
  Redis heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. De
  kwetsbaarheid bevindt zich alleen in de versies 7.0.0 tot en met
  7.0.4. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-5gc4-76rx-22c9

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 37. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /A7INCOOFPPEAKNDBZU3TIZJPYXBULI2C/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzLFLBypWqw/ZiuAAQrWSAwAp42ZrhhMApbj5Ae7dtGK3pn4Y7vAWdD8
tlWvW2iLBhKBWX32RSj5CsM7AG4pRUgPNcNvzPLz0FVI8Wgzcd6XiyAruclQFGSe
fk9BqhOA7EJR3Z/BioMWCclGUtScXnbntV6dqzDK1UzWxwphLxLo4+YSpE7NPMw1
CEMOkK7DAiLJBHZsF59IwQ5eysMuGaX/SXBc4K9OPHz02Fa5+fRy+rOXMryTWMCK
NXNcvo5kpHZ2LKj6hZqylfM+IbhQxGt05z8/MBqiNYWAHQGA1vIi5G++YEu2imfl
VPmKjrmNKHh/PTJ0Pt2ftVQcXNvWdIEwP8x7oLrEydmSTLjBIDQ+GnkQrnSFDVQ4
mjmW/Fkp+LDm0D9J3OtVYKHmp/1DWdN9ARsRq1B2qC78y1bQlImcdYAAe6MYzZu2
Z/FbAwxFdwDqOJZ6tFkUxUfJH7JbL2e9P1aJqttp+3zKS/KGnH2yI3vUQNkvPoph
T9sjKd4XN+NwbRMeaAeSebsaA7/FRuos
=Ae6Y
-----END PGP SIGNATURE-----