-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Onderzoeker heeft kwetsbaarheden ontdekt in Layer-2
         managed switches
Advisory ID   : NCSC-2022-0603
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-27853, CVE-2021-27854, CVE-2021-27861,
         CVE-2021-27862
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220928
Toepassing   : Cisco Catalyst
         Cisco Nexus
Versie(s)    : 7000
Platform(s)   : Cisco IOS XE

Beschrijving
  Een onderzoeker heeft kwetsbaarheden gevonden in
  netwerkbeveiligingstechnieken op Layer-2 niveau. De kwetsbaarheden
  bevinden zich in het feit dat de QinQ functionaliteit
  (IEEE-strandaard 802.1ad) het onterecht toestaat dat VLAN 0
  (priority tag) en 802.2 LLC/SNAP headers meervoudig gestapeld kunnen
  worden (VLANs in VLANs definieren). Een kwaadwillende kan door het
  uitbuiten van deze kwetsbaarheden mogelijk filter en of inspectie
  mogelijkheden omzeilen en daarmee een Denial-of-Service veroorzaken
  en/of gevoelige netwerkinformatie verkrijgen.

  Zie voor meer informatie over de kwetsbaarheden de blogpost van de
  onderzoeker:

  https://blog.champtar.fr/VLAN0_LLC_SNAP/

Mogelijke oplossingen
  CERT CC heeft het coordinated vulnerability disclosure traject van
  deze kwetsbaarheden begeleid. Meer informatie over de kwetsbaarheden
  en een overzicht van leveranciers met mogelijk kwetsbare software is
  te vinden op onderstaande link:

  https://kb.cert.org/vuls/id/855201

  -= Cisco =-
  Cisco heeft aangegeven dat een aantal producten kwetsbaar zijn voor
  deze aanvallen. In het beveiligingsadvies van Cisco wordt meer
  informatie gegeven over het tegengaan van deze kwetsbaarheden, zie
  voor meer informatie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-VU855201-J3z8CKTX

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzQQ0RypWqw/ZiuAAQo1wgv+ONMvJYINKW4xqFWHc3j3VJGA9bysnnHS
Bo2ozgLKf1cfW5Xp6+5uJcZFomRyKyipjtqZvXkUERVzgwLhjoG4obKK4+ujpCnf
BDBV9EZmj8K1OU6HUgBdDZRDwrsVp+ELEvcdMLZofcRLS4Z9aYeT0MiqFEhJ4jUX
+KYAygxBmvyFCTt+Xg+hHW+F/nhhV7v6HaLj4s11p672Laid3xDH1QhASkbMK3wR
sCTA8255FjWivdf5Xzv0pK0/99NMXovG554uvDRblwXVZ7ziF5MJrPnEzUdFoRS3
oGiiE1jci+k0N1d8x+L6yvsjcEPWCIna3fdqZw7/3jJx+yM/FxLl575t5UfiWeAW
VTkaYC3SYpm50EBB2Fse4FN2Q2bsb2Rwg16mXOCfvoZDvF1AvBP/wWXjyHsLb3z3
eT6YxiZXUIDCNPu2EIV/v7TVDKSlqOR+vaALeic6YNbENj5dnYTacAL3lVvhjJKT
EA8R0FUaGd7Wfm8r3Aj3a7rTDMQUXIDF
=upLu
-----END PGP SIGNATURE-----