-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2022-0604
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-3201, CVE-2022-3304, CVE-2022-3305,
         CVE-2022-3306, CVE-2022-3307, CVE-2022-3308,
         CVE-2022-3309, CVE-2022-3310, CVE-2022-3311,
         CVE-2022-3312, CVE-2022-3313, CVE-2022-3314,
         CVE-2022-3315, CVE-2022-3316, CVE-2022-3317,
         CVE-2022-3318
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220928
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 106.0.5249.62
Platform(s)   : Apple macOS
         Linux
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Google kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  Zoals gebruikelijk heeft Google weinig details over de
  kwetsbaarheden gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 106.0.5249.61 (Linux en macOS) en 106.0.5249.61/62
  (Windows). Zie onderstaande link voor meer informatie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2022/09
   /stable-channel-update-for-desktop_27.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzQQ4BypWqw/ZiuAAQojYQwAqnHyhA6Cx0XgpESrwsyYcBMKvgyTFtv+
l0HsBi9yWZlVjxbuIxAFVO4l4iv88o2Fop33v6A3Kiw8RntT9j4O8mUxZVOnIiRS
ZtzX9xOQQqWbdHPEn6Qp4Oa/97lnj/HJle9AIvtnjKRgpnu/hFtatslMlLvZNBLx
8JTLc9MFZneCFOR253YBsusk7TTHnNF5xsnZv7ZW2e06XUdM3P4cdK1rNgFutjza
SEVT3zj9kOEAq26ZzzV9jN9MCzEIFdj6jBIaknA7nLI7ZicCv/S2lrwK0h78oon+
dddnoe/SPVF1CeAazOMAOINWZG2pbml06GRDzeGYFDHkWyeCyHBMLIdZjJ9Cy0pQ
aYgfwU/rW7Mt67+WNMBrEZcNUhpdDZNuYAfcifp3LqxTdQagbGoJ0iHaemi7VFz/
winxMdx52E/fl76bkFLhAnKAR2wFkLSQXczUPyuzjkChM1cxlF8YAiI/JCk2BCG+
5xQ8JfaFoUspA2EGAL0URZsxuxDnQnCi
=fS4w
-----END PGP SIGNATURE-----