-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM WebSphere Application
         Server en QRadar
Advisory ID   : NCSC-2022-0605
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-35282, CVE-2022-36771
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220928
Toepassing   : QRadar
         WebSphere Application Server
Versie(s)    : < 4.1.9
         <= 9.0.5.13
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft kwetsbaarheden verholpen in WebSphere Application Server
  en QRadar User Behavior Analytics. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat toegang tot systeemgegevens te verkrijgen of
  een Server-Side Request Forgery uit te voeren. Voor beide
  kwetsbaarheden is het vereist dat een kwaadwillende al toegeang
  heeft tot het lokale netwerk.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  WebSphere Application Server en QRadar. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6824179
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6824197

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzQQ+BypWqw/ZiuAAQphrwv+IpmCntrl9RHCHSL1/oVH8M9lXs+IncLc
4od2m+UmJqmid6RdXpBzDRkW4HLco+C6lwZfvhwOsyKZUQyKkce1+fpxyo+jhH29
/7cHOn/bR7ugs/AQdtsZFA6h0zDhFK/FaZ+zaC/9QenAqv3g2MGv2qUHiVbwiziO
rZcUiAqunK4lOuysPJ8Gyw5m3eAquhQwbqWmBVy/+eLCii0vZCuy2stQ/SHWWUuU
EeDHNp7ih8fpu27kCP6YOtx6Jj8m9j5J3OmkFsWGcgV8lb9kShGBNiFY6NeSLPrz
mqr3ovv8dJMh/MKb7+GcFryANDmPaXy2aUknCJ56PumWsbF7e7757uM3PC4T+V5C
p8BiR7N0PM1mbwDlznPsRxTjPSFB/82aFW9QU6aBr7KdCZu6Y6JjM407uSuAeS5o
E8GIZOCXr+rV1td0wRyqdLkqY9G8jL0ydel5ql8mF9MNvcY3IiiWlAkZ9vkrRfmN
Ah9/dBX5SsnsNMul76E3FCGT0PZnnQF7
=+Wg5
-----END PGP SIGNATURE-----