Kwetsbaarheden verholpen in Matrix SDKs

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 29-09-2022 NCSC-2022-0609  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0609 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Matrix heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende SDKs; matrix-js-sdk, matrix-ios-sdk en de matrix-android-sdk2. Deze SDKs worden gebruikt in een aantal op Matrix gebaseerde clients waaronder het populaire Element. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Omzeilen van authenticatie
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens

De ontwikkelaars van Matrix hebben aangegeven dat twee situaties kritiek zijn, hieruit ontstaan een drietal aanvalsscenario's (CVE-2022-39248, CVE-2022-39250, CVE-2022-39251, CVE-2022-39255). De kwaadwillende kan zich door het uitbuiten van de kwetsbaarheden voordoen als een vertrouwde bron, toegang krijgen tot gevoelige gegevens of authenticatie omzeilen. Om de kwetsbaarheden uit te buiten moet een kwaadwillende beheerder zijn van een homeserver. Het is goed gebruik om alleen te verbinden naar homeservers die u vertrouwt.

Matrix schrijft dat alleen eerste generatie SDKs kwetsbaar zijn. Imiddels zijn er ook tweede en derde generatie SDKs waar de problemen zich niet voordoen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Matrix SDKs
Mozilla Thunderbird

< 19.7.0 < 102.3.1

Oplossingen

Oplossingen

Matrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in een aantal SDKs. Voor meer informatie, zie [Link]

Mozilla

Mozilla heeft Thunderbird 102.3.1 uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-39236, CVE-2022-39246, CVE-2022-39248, CVE-2022-39249, CVE-2022-39250, CVE-2022-39251, CVE-2022-39255, CVE-2022-39257

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 29-09-2022 NCSC-2022-0609  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0609 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.