-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden gevonden in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0610
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-41040, CVE-2022-41082
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20221001
Toepassing   : Microsoft Exchange
         Microsoft Exchange Online
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft nieuwe informatie gepubliceerd over de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-41040 en CVE-2022-41082. Zie
  update A en B voor meer informatie.

Beschrijving
  GTSC, een Vietnamees securitybedrijf heeft kwetsbaarheden gevonden
  in Microsoft Exchange Server [1]. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat om een Server-Side Request Forgery uit te
  voeren en om willekeurige code uit te voeren. De kwetsbaarheden
  hebben overeenkomsten met de Exchange kwetsbaarheid uit 2021 genaamd
  ProxyShell. Om de kwetsbaarheden uit te buiten is geauthenticeerde
  toegang nodig tot de Exchange Server. Details over de kwetsbaarheden
  worden door GTSC (nog) niet gepubliceerd.

  Microsoft heeft een blog uitgebracht waarin zij aangeven onderzoek
  te doen naar de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-41040 en
  CVE-2022-41082 [2]. Zowel Microsoft als GTSC geven aan dat er op
  kleine schaal misbruik is gemaakt van de twee kwetsbaarheden. Op een
  onbenoemd aantal systemen zijn door GTSC backdoors gevonden. Voor
  zover bekend is er nog geen publieke Proof-of-Concept code
  beschikbaar om deze kwetsbaarheden uit te buiten.

  Dit beveiligingsadvies zal worden bijgewerkt als er nieuwe
  informatie beschikbaar komt.

  [1]
  https://www.gteltsc.vn/blog
   /warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerabilit
   y-on-microsoft-exchange-server-12715.html

  [2]
  https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29
   /customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-micro
   soft-exchange-server/

  [Update A, 1-10-2022]
  Microsoft heeft een tweede blogpost gepubliceerd over deze
  kwetsbaarheden [3]. De blogpost gaat dieper in op het actieve
  misbruik dat is gezien door Microsoft, de mitigerende maatregelen en
  detectiemogelijkheden.

  [3]
  https://www.microsoft.com/security/blog/2022/09/30
   /analyzing-attacks-using-the-exchange-vulnerabilities-cve-2022-41
   040-and-cve-2022-41082/
  [Einde update A, 1-10-2022]

Mogelijke oplossingen
  Microsoft geeft aan dat er wordt gewerkt aan het oplossen van de
  kwetsbaarheden. Op het moment van schrijven van dit
  beveiligingsadvies zijn er nog geen updates beschikbaar om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Microsoft heeft voor gebruikers van
  Microsoft Exchange Online mitigerende maatregelen en
  detectiemogelijkheden ingesteld. Microsoft heeft deze mitigerende
  maatregelen en detectiemogelijkheden gepubliceerd [2].

  [Update B, 1-10-2022]
  Microsoft heeft een script gepubliceerd om de mitigerende maatregel
  voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41040 door te voeren en
  tevens stap zes uit het mitigatieplan gewijzigd. Zie voor deze
  informatie ook de blog van Microsoft [2].
  [Einde update B, 1-10-2022]

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzgbERypWqw/ZiuAAQqyMAwAwkozWx4P/j9vY+ZxWKnxFk8FTsHEbHJ3
2XkWYYJRiD6KgpFhFiVryVBk+s87cQeRosjNO/OFjXcjnTWyfeXI04Y2p3wa77f8
rSR//S0cCn35TZqNX4aKEBYT+PD+vfVPTySYd1PMG+U05EG/2ioQzHFt0aq0WWUR
l5EHvNu8+YEcTXz1jlAKfspUhSEYSj+MPyko7WtqQ2z3vmW04dTmCyY732KvNsO2
7QFKjrBi1wpgkP58GElZO0ISS4ggEIQztj+KJvlHHqolBoX7lABsli2bkPJ1otU+
4uJx/vQPSE7/KxJYAr64AVEO7UWKcxizyHTRTCln+1CF1mEpPLz5FPo2psQWBjVG
m7yBXzV2ohOpVw2NFBhZ709BiQaHSZkdkraKx9bbQJVi9xFtLxBEXdDs3ZOFB0SA
1qoeYhC4aeAIzjhkLpFoNHh/flLaV8CEFp86NXNR/tSsvFaEAywFV12gfEH2PjkB
zwiko7TZwyXJXsA+r0L6wYnNT7w18Cvl
=qZWG
-----END PGP SIGNATURE-----