-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden gevonden in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0610
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-41040, CVE-2022-41082
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20221003
Toepassing   : Microsoft Exchange
         Microsoft Exchange Online
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Beveiligingsbedrijf GTSC geeft aan dat de eerder gedeelde URL
  request rewrite-rule kan worden omzeild. Het bedrijf heeft een
  nieuwe rewrite-rule gedeeld die moet voorkomen dat de kwetsbaarheden
  worden misbruikt. Microsoft adviseert daarnaast om
  PowerShell-toegang voor niet-beheerders uit te schakelen. Beide
  ontwikkelingen zijn aan dit beveiligingsadvies toegevoegd.

  Naast bovenstaande wijzigingen is dit beveiligingsadvies bijgewerkt
  naar de huidige stand van zaken. De inschaling blijft ongewijzigd
  HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Beveiligingsbedrijf GTSC heeft twee kwetsbaarheden ontdekt in
  Microsoft Exchange. De kwetsbaarheden kunnen achtereenvolgens worden
  misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code op een kwetsbare
  Exchange-server. Voor succesvol misbruik is authenticatie vereist.

  Microsoft en GTSC geven aan dat de kwetsbaarheden op beperkte schaal
  worden misbruikt. [1][2] GTSC geeft daarnaast te kennen dat het op
  een onbepaald aantal getroffen systemen back-doors heeft gevonden.
  Beide bedrijven hebben detectiemaatregelen en
  indicators-of-compromise gedeeld.

  Dit beveiligingsadvies zal worden bijgewerkt wanneer meer relevante
  informatie beschikbaar komt.

  [1]
  https://www.microsoft.com/security/blog/2022/09/30
   /analyzing-attacks-using-the-exchange-vulnerabilities-cve-2022-41
   040-and-cve-2022-41082/

  [2]
  https://gteltsc.vn/blog
   /warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerabilit
   y-on-microsoft-exchange-server-12715.html

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft nog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld.
  Wel zijn mitigerende maatregelen gedeeld die kunnen worden toegepast
  in afwachting van definitieve beveiligingsupdates. [3]

  Naast het toepassen van een specifieke URL request rewrite-rule
  adviseert Microsoft met klem om PowerShell-toegang voor
  standaardgebruikers uit te schakelen. Meer informatie over het
  uitschakelen van PowerShell-toegang is te vinden op onderstaande
  pagina. [4]

  Houd er rekening mee dat de mitigerende rewrite-rule die
  aanvankelijk door Microsoft is gedeeld volgens GTSC niet
  functioneert en kan worden omzeild. [5] GTSC heeft een nieuwe
  rewrite-rule gedeeld die misbruik van de kwetsbaarheden zou moeten
  voorkomen. Het advies luidt om deze nieuwe rewrite-rule toe te
  voegen en de oude te verwijderen. Dit advies staat los van
  Microsofts advies om PowerShell-toegang voor standaardgebruikers uit
  te schakelen.

  Microsoft heeft een script (EOMTv2) gepubliceerd om onder andere de
  eerder genoemde rewrite-rule toe te passen en misbruik van
  CVE-2022-41040 te mitigeren. [6] Dit script maakt echter gebruik van
  de oude, niet functionerende rewrite-rule. Organisaties die dit
  script hebben gebruikt worden dringend geadviseerd de oude
  rewrite-rule te vervangen door de nieuwe.

  [3]
  https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29
   /customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-micro
   soft-exchange-server/

  [4]
  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/exchange
   /control-remote-powershell-access-to-exchange-servers?view=exchan
   ge-ps%22%20\l%20%22use-the-exchange-management-shell-to-enable-or
   -disable-remote-powershell-access-for-a-user

  [5]
  https://gteltsc.vn/blog
   /warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerabilit
   y-on-microsoft-exchange-server-12715.html

  [6] https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/EOMTv2/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYzq4UhypWqw/ZiuAAQrfpwwAmY4zmL0EwvUEU4joAZXUc9iZLUFIeqMV
1OXAFjUo3AdbQZAgEAIN5pdGbt5oI+m7QCCa0MqMKxITyqvEarBKFpe7jYq8ugIc
aTY1p15BsuyucaFsQaw1TdL+FTT6z7s36Sqg3S013QJEKx3eFVdYRkaThn7lGChG
ipNIVgCaZYTXr/8Qv6lZpJNU8PxVbsbW2JReKPeRZYn1umNAl6G4PunJz0TwZGdg
Xtq6xgV0IIwZoaIcR9AUAWEg+HgybIDnXOIxYn2CmLzJsIJSbwU+rad+i1F7nBov
ZAquJZIz19rp8fUuHinUlbH8bWs/gYR7Hqe3MnemAqmI2AsCTA4DrjKYcMlBt9gJ
Rk/aYJKtoNRKLh2THB84Ec9ISzDNvZHjZNLsydf4/6fNE2G/EKrkeWgKR8hWfTSb
SeFNe5o8KnLVlu+wZUp9t9yaXA8AIlMzso3QQv8vBAHPi3tueV3Xj/1H9MDU48+i
ogFH/+g9M4JmoQApSBfugAoMOJltzGy5
=RhLC
-----END PGP SIGNATURE-----