-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden gevonden in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0610
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-41040, CVE-2022-41082
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20221005
Toepassing   : Microsoft Exchange
         Microsoft Exchange Online
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft een bijgewerkt handelingsperspectief gepubliceerd
  waarin de nieuwe rewrite-rule is opgenomen die eerder door
  beveiligingsbedrijf GTSC is gedeeld. Tevens heeft Microsoft het
  EOMTv2-script bijgewerkt. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Beveiligingsbedrijf GTSC heeft twee kwetsbaarheden ontdekt in
  Microsoft Exchange. De kwetsbaarheden kunnen achtereenvolgens worden
  misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code op een kwetsbare
  Exchange-server. Voor succesvol misbruik is authenticatie vereist.

  Microsoft en GTSC geven aan dat de kwetsbaarheden op beperkte schaal
  worden misbruikt. [1][2] GTSC geeft daarnaast te kennen dat het op
  een onbepaald aantal getroffen systemen back-doors heeft gevonden.
  Beide bedrijven hebben detectiemaatregelen en
  indicators-of-compromise gedeeld.

  Dit beveiligingsadvies zal worden bijgewerkt wanneer meer relevante
  informatie beschikbaar komt.

  [1]
  https://www.microsoft.com/security/blog/2022/09/30
   /analyzing-attacks-using-the-exchange-vulnerabilities-cve-2022-41
   040-and-cve-2022-41082/

  [2]
  https://gteltsc.vn/blog
   /warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerabilit
   y-on-microsoft-exchange-server-12715.html

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft nog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld.
  Wel zijn mitigerende maatregelen gedeeld die kunnen worden toegepast
  in afwachting van definitieve beveiligingsupdates. [3]

  Naast het toepassen van een specifieke URL request rewrite-rule
  adviseert Microsoft met klem om PowerShell-toegang voor
  standaardgebruikers uit te schakelen. Meer informatie over het
  uitschakelen van PowerShell-toegang is te vinden op onderstaande
  pagina. [4]

  Houd er rekening mee dat de mitigerende rewrite-rule die tot en met
  3 oktober door Microsoft is gedeeld volgens GTSC niet functioneert
  en kan worden omzeild. [5] GTSC heeft een nieuwe rewrite-rule
  gedeeld die misbruik van de kwetsbaarheden zou moeten voorkomen. Het
  advies luidt om deze nieuwe rewrite-rule toe te voegen en de oude te
  verwijderen. Op 4 oktober heeft Microsoft het eigen advies
  bijgewerkt en daaraan de nieuwe, juiste rewrite-rule toegevoegd. Het
  advies om deze rewrite-rule te gebruiken staat los van het advies om
  PowerShell-toegang voor standaardgebruikers uit te schakelen.

  Microsoft heeft een script (EOMTv2) gepubliceerd om onder andere de
  eerder genoemde rewrite-rule toe te passen en misbruik van
  CVE-2022-41040 te mitigeren. [6] Op 4 oktober heeft Microsoft een
  nieuwe versie van het script uitgebracht waarin de nieuwe
  rewrite-rule wordt gebruikt. Organisaties die een oudere versie van
  het script hebben gebruikt worden dringend geadviseerd de oude
  rewrite-rule te vervangen door de nieuwe.

  [3]
  https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29
   /customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-micro
   soft-exchange-server/

  [4]
  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/exchange
   /control-remote-powershell-access-to-exchange-servers?view=exchan
   ge-ps%22%20\l%20%22use-the-exchange-management-shell-to-enable-or
   -disable-remote-powershell-access-for-a-user

  [5]
  https://gteltsc.vn/blog
   /warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerabilit
   y-on-microsoft-exchange-server-12715.html

  [6] https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/EOMTv2/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYz1MDxypWqw/ZiuAAQozcAv+JPoZvjikV6pF1IoPyi4LFF+UsQCuUorh
iQ6rzv6daqXqqBS4pNoinDyE9rHPLkNUyIWDoRYdrToYg+HHrwKqVE+RmjTlBhmh
NP0jT9jTJpYX1U8IaOKJuw4gNO8dbHhpSmnKOEDdUKViNwtlSltQw+54wtLFim4T
Secd+LlGEvR/Z1NmOokQgSnFmgVD/UdVtFbnKjQqks6c4lKrauzO+Re61/cvEB0G
HaHAjoHmDKCpi7sevk78uJMZxu4g4xeE1iBmv2eRwvfbI6ssanIgJTFUjtoRupoH
e7Q3+FnoZeB0DJnowTTI1FsLiE4NF+IcIef4rwvFTb1+S9cFjLEebbkkwMGojrhY
lKojNaEAc/7/t7kn1J8MsRTioyc6kgKVRQMqwYg5peRAg/sp6i/bylQLjKp9i7xl
Mv4308pHH2bWtIRe70Czx2gAlVPAXsRpbak1QFFWa9pJ7s7LYy9CCUmuiGA5irIP
dPfmqP9dMbPaSjbrGlPSfur17TTyZjNr
=TAs1
-----END PGP SIGNATURE-----