-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden gevonden in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0610
Versie     : 1.05
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-41040, CVE-2022-41082
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20221010
Toepassing   : Microsoft Exchange
         Microsoft Exchange Online
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft wederom nieuwe maatregelen gedeeld om misbruik van
  deze kwetsbaarheid te voorkomen. Organisaties wordt geadviseerd om
  de nieuwste maatregelen op korte termijn toe te passen.

  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Beveiligingsbedrijf GTSC heeft twee kwetsbaarheden ontdekt in
  Microsoft Exchange. De kwetsbaarheden kunnen achtereenvolgens worden
  misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code op een kwetsbare
  Exchange-server. Voor succesvol misbruik is authenticatie vereist.

  Microsoft en GTSC geven aan dat de kwetsbaarheden op beperkte schaal
  worden misbruikt. [1][2] GTSC geeft daarnaast te kennen dat het op
  een onbepaald aantal getroffen systemen back-doors heeft gevonden.
  Beide bedrijven hebben detectiemaatregelen en
  indicators-of-compromise gedeeld.

  Dit beveiligingsadvies zal worden bijgewerkt wanneer meer relevante
  informatie beschikbaar komt.

  [1]
  https://www.microsoft.com/security/blog/2022/09/30
   /analyzing-attacks-using-the-exchange-vulnerabilities-cve-2022-41
   040-and-cve-2022-41082/

  [2]
  https://gteltsc.vn/blog
   /warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerabilit
   y-on-microsoft-exchange-server-12715.html

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft nog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld.
  Wel zijn mitigerende maatregelen gedeeld die kunnen worden toegepast
  in afwachting van definitieve beveiligingsupdates. [3]

  Naast het toepassen van een specifieke URL request rewrite-rule
  adviseert Microsoft met klem om PowerShell-toegang voor
  standaardgebruikers uit te schakelen. Meer informatie over het
  uitschakelen van PowerShell-toegang is te vinden op onderstaande
  pagina. [4]

  Houd er rekening mee dat de mitigerende rewrite-rules waarover vóór
  5 oktober is gecommuniceerd niet functioneren en kunnen worden
  omzeild. Microsoft heeft op 5 oktober een nieuwe rewrite-rule
  gedeeld. Het advies luidt om deze nieuwe rule toe te passen en
  eventuele oude rules te verwijderen. Het implementeren van de
  rewrite-rule om misbruik van CVE-2022-41040 te voorkomen staat los
  van de mitigerende maatregel voor CVE-2022-41082 waarbij
  PowerShell-toegang voor standaardgebruikers wordt uitgeschakeld. Het
  is aan te raden om beide mitigerende maatregelen te implementeren.

  Microsoft heeft een script (EOMTv2) gepubliceerd om de eerder
  genoemde rewrite-rule toe te passen. [5] Op 5 oktober heeft
  Microsoft een nieuwe versie van het script uitgebracht waarin de
  nieuwe rewrite-rule wordt gebruikt. Organisaties die een eerdere
  versie van het script hebben gebruikt worden dringend geadviseerd de
  oude rewrite-rule te vervangen door de nieuwe.

  [3]
  https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29
   /customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-micro
   soft-exchange-server/

  [4]
  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/exchange
   /control-remote-powershell-access-to-exchange-servers?view=exchan
   ge-ps%22%20\l%20%22use-the-exchange-management-shell-to-enable-or
   -disable-remote-powershell-access-for-a-user

  [5] https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/EOMTv2/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBY0QHqxypWqw/ZiuAAQpTlgv7BfAWt3jJH+Lq7+lUJFbp+NM+LJn1/Dbc
lYC70TtNQYTA9ZsiRyhqpBNka6pKRYYO21pv2ZPkk2ncvy/TZQbbyspfjtj05Ord
kbZzrVgjnhjGYDWxMaGcLCMKrPdNNxBRzQBEJqGYhmQdQhvJOm7CAVrbxf9AO6lU
zuebRDmzF2qRRFJZxiSRmg7fc8uhasb1J8cJ0vVuxW2ovl2nfWHTt0k22Gs4ub2w
k5eBzq4zNnWINhPjoAHvHUSdOwGSKAhu21NQoikudcPJJw+EHWI4aF82G1I7U9J1
AiY39ZqDHRmVB0R6WiJO+OKmdQ8cAbze6FccJadCOviAGtMQiRAOC4lx7jJzk7qK
u6zj99yzXnV3dKSTuyMK/6nNWF6aKg9SXql7sdhFq+jyGswx5kvDVznHRMLqUwCi
CEgrHKWI/6uZRUKaZbgFYvYMaS+HPtgu+w0a+iRt6wVuS6XUI5nuULEi4a0tiXCW
hiCkRX5v+uygIp/nvqLW0GBtq7Da6nga
=UGiC
-----END PGP SIGNATURE-----