-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0610
Versie     : 1.06
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-41040, CVE-2022-41082
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20221109
Toepassing   : Microsoft Exchange
         Microsoft Exchange Online
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Exchange Server. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Beveiligingsbedrijf GTSC heeft twee kwetsbaarheden ontdekt in
  Microsoft Exchange. De kwetsbaarheden kunnen achtereenvolgens worden
  misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code op een kwetsbare
  Exchange-server. Voor succesvol misbruik is authenticatie vereist.

  Microsoft en GTSC geven aan dat de kwetsbaarheden op beperkte schaal
  worden misbruikt. [1][2] GTSC geeft daarnaast te kennen dat het op
  een onbepaald aantal getroffen systemen back-doors heeft gevonden.
  Beide bedrijven hebben detectiemaatregelen en
  indicators-of-compromise gedeeld.

  Dit beveiligingsadvies zal worden bijgewerkt wanneer meer relevante
  informatie beschikbaar komt.

  [1]
  https://www.microsoft.com/security/blog/2022/09/30
   /analyzing-attacks-using-the-exchange-vulnerabilities-cve-2022-41
   040-and-cve-2022-41082/

  [2]
  https://gteltsc.vn/blog
   /warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerabilit
   y-on-microsoft-exchange-server-12715.html

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Exchange server. Voor meer informatie, zie:

  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41040
  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41082

  Het advies is om zo snel mogelijk te updaten, maar mitigerende
  maatregelen die Microsoft eerder heeft uitgebracht blijven van
  kracht. [3]

  Naast het toepassen van een specifieke URL request rewrite-rule
  adviseert Microsoft met klem om PowerShell-toegang voor
  standaardgebruikers uit te schakelen. Meer informatie over het
  uitschakelen van PowerShell-toegang is te vinden op onderstaande
  pagina. [4]

  Houd er rekening mee dat de mitigerende rewrite-rules waarover vóór
  5 oktober is gecommuniceerd niet functioneren en kunnen worden
  omzeild. Microsoft heeft op 5 oktober een nieuwe rewrite-rule
  gedeeld. Het advies luidt om deze nieuwe rule toe te passen en
  eventuele oude rules te verwijderen. Het implementeren van de
  rewrite-rule om misbruik van CVE-2022-41040 te voorkomen staat los
  van de mitigerende maatregel voor CVE-2022-41082 waarbij
  PowerShell-toegang voor standaardgebruikers wordt uitgeschakeld. Het
  is aan te raden om beide mitigerende maatregelen te implementeren.

  Microsoft heeft een script (EOMTv2) gepubliceerd om de eerder
  genoemde rewrite-rule toe te passen. [5] Op 5 oktober heeft
  Microsoft een nieuwe versie van het script uitgebracht waarin de
  nieuwe rewrite-rule wordt gebruikt. Organisaties die een eerdere
  versie van het script hebben gebruikt worden dringend geadviseerd de
  oude rewrite-rule te vervangen door de nieuwe.

  [3]
  https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29
   /customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-micro
   soft-exchange-server/

  [4]
  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/exchange
   /control-remote-powershell-access-to-exchange-servers?view=exchan
   ge-ps%22%20\l%20%22use-the-exchange-management-shell-to-enable-or
   -disable-remote-powershell-access-for-a-user

  [5] https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/EOMTv2/
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Exchange Server. Voor meer informatie, zie:

  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41040Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBY2t6fhypWqw/ZiuAAQpxzAv/Us33l/VPVkwTGTsdAh8OETY+0wK3noXt
ADy+PWthxW4ipgGbDEiLjGhQdeYpb+N1ZMOoWsrVQjI2vw4ukdgMo+VmwmD6LVKi
GwGqKsHNJxDZLCiCfwQpNn7MIc4VP3DJADcWZyITayb47cjdbTNelrZ5nQ/01Su3
HWkMneF7MK45uQSs3dODAo/OYWXK+5UAi1BMjPrgtZo7pC8WrCuxSd0+HvycgcXV
KYs+7TDoz64IVZlJr0Xe7AfmfvpOA4I0ixshsAJbLYfl0+IjwtntwCrTFJspJbrF
MZomCNSjibZFenZYdCDU0dF6sp83pFsxvANi3/2Ro7PPtVwTsq8nYT4x014+BLLP
cIXDDLdx+W5Ir1uzaBZj169a9rCuyE1Mgkr06qIlDWaIdCrhVF8RgaL0FFWPXOHF
oAh5yFGjRjJdojd0PpnQExOoEwynQX5Zzw2DWpR5+KbSFXL2Oz7Gd4g4951P8Qs6
UpUht2NcBHYGZ8dqS+GDCI0bztQYvBh8
=cleK
-----END PGP SIGNATURE-----