Kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 21-10-2022 NCSC-2022-0613  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-10-2022
high
high
NCSC-2022-0613 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration Suite (ZCS). De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • XSS
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41352 is alleen te misbruiken wanneer Zimbra amavisd (een anti-spam filter) gebruik maakt van cpio. Wanneer dit het geval is dan wordt een malafide bijlage uit een email uitgevoerd in een folder op het systeem. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan op deze manier bestanden aanmaken en manipuleren op de Zimbra Server en ook in de webroot. Hiervoor is er geen interactie van de gebruiker nodig. Er is publieke exploitcode beschikbaar om deze kwetsbaarheid te misbruiken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu

Zimbra Collaboration

< 8.8.15 patch 34 < 9.0.0 patch 27

Oplossingen

Oplossingen

Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-37393, CVE-2022-41348, CVE-2022-41349, CVE-2022-41350, CVE-2022-41351, CVE-2022-41352

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 34
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 21-10-2022 NCSC-2022-0613  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-10-2022
high
high
NCSC-2022-0613 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er is exploitcode gepubliceerd om de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-41352 te misbruiken. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft HIGH/HIGH.

  Versie 1.01 12-10-2022 NCSC-2022-0613  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-10-2022
high
high
NCSC-2022-0613 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Zimbra heeft updates uitgebracht om meerdere kwetsbaarheden, inclusief CVE-2022-41352 te verhelpen. Het toevoegen van de nieuwe kwetsbaarheden verandert de inschaling van dit beveiligingsadvies niet.

  Versie 1.00 30-09-2022 NCSC-2022-0613  
 
high
high
Signed-PGP →  
30-09-2022
high
high
NCSC-2022-0613 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.