Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Secure Web Appliance

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 06-10-2022 NCSC-2022-0626  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-10-2022
medium
high
NCSC-2022-0626 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Secure Web Appliance. Het betreft zowel de hardware als de virtuele variant. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende die zich in het interne netwerk bevindt, kan de kwetsbaarheid misbruiken om filters te omzeilen en zo verkeer vanaf een malafide server vanaf internet naar het lokale netwerk te leiden.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco AsyncOS
Citrix Secure Web

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Secure Web appliance, zowel de hardware als de virtuele variant. Zie onderstaande link voor meer informatie. [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-20952

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Omzeilen van een maatregel is op zichzelf van weinig betekenis. Eventuele vervolgschade is moeilijk in te schatten. Het binnenhalen van malafide verkeer kan informatielekkage of uitvoer van code tot gevolg hebben. Ransomware lijkt het meest waarschijnlijke gevolg.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 06-10-2022 NCSC-2022-0626  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-10-2022
medium
high
NCSC-2022-0626 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.