-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Gateway en Citrix
         ADC
Advisory ID   : NCSC-2022-0701
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-27510, CVE-2022-27513, CVE-2022-27516
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20221109
Toepassing   : Citrix Gateway
         Citrix Application Delivery Controller
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Citrix heeft de beschrijving over de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2022-27510 aangepast. Alleen systemen die zijn ingesteld als
  Gateway zijn kwetsbaar als er gebruik wordt gemaakt van de SSL VPN
  functionaliteit of als het systeem is geconfigureerd als ICA proxy
  met authenticatie.

Beschrijving
  Citrix heeft kwetsbaarheden verholpen in Citrix Gateway en Citrix
  ADC. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om via het
  omzeilen van authenticatie, beveiligingsmaatregelen, of middels
  brute-force methodes, toegang te krijgen tot gebruikersomgevingen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27510 stelt een kwaadwillende
  op afstand in staat om authenticatie te omzeilen. De kwaadwillende
  krijgt hiermee toegang tot "user capabilities". Het is niet uit te
  sluiten dat met het uitbuiten van deze kwetsbaarheid toegang kan
  worden verkregen tot achterliggende applicaties. Om deze
  kwetsbaarheid te misbruiken moet het systeem zijn ingesteld als
  Gateway waarbij gebruik wordt gemaakt van de SSL VPN functionaliteit
  of als het systeem is geconfigureerd als ICA proxy met
  authenticatie. Citrix schaalt de kwetsbaarheid in als "critical".

  Over de kwetsbaarheden zijn weinig inhoudelijke details gepubliceerd
  door Citrix. Er zijn geen signalen van misbruik van deze
  kwetsbaarheid bekend bij het NCSC.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Citrix Gateway en Citrix ADC. Voor meer informatie, zie:

  https://support.citrix.com/article/CTX463706
   /citrix-gateway-and-citrix-adc-security-bulletin-for-cve202227510
   -cve202227513-and-cve202227516

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBY2tyBBypWqw/ZiuAAQpYTgv+Kn/fAFT1+blmlCE5RqXuB5k2SgKMxA5l
j7O/csfYbDsMPutN3/ysdCN+a1aJ+UeEWlZUJBeeGfscdldyy5q29Pf2xd3t6ecc
cQxJq8w9UFRwB02tikCvVjYxBSdIrxhWz/iTmzlkH8a7YrEVKx7jVaYOxhle0dHf
tWRw449pOVgmuew3UhAMxkjFzqe56TZO9Flmhc7XcBWjP7v88iCOBG9OAP+d7qig
+gb4YZNoT+uXkdcvqtthFG0avOUbRUddll4bmHQnEra+Tf3GL4/xbTjomVzwXZvA
5M4LtyLXEO/PIx7goO9Z6y5NUoPG7KcDcg34dDZCKlzbFzb5wPpcr32SXI26HaEl
auu98ELvOJZfwtCBHKflU3aF7mWwquNN0hiY/EuRpYDJJGnmF4YXSD3xWqBJWRVe
W0yFnAuSZ6hkSrHJwVpU/9CwdST4KGw86kWVDQ6GIonSCD4K3Y11j3rc+co62uvu
rERYbpeFvsI7QrGlM9LPCRV1qzZcfGLH
=TRiE
-----END PGP SIGNATURE-----