Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 18-11-2022 NCSC-2022-0702  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0702 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-41091 is reeds actief misbruikt om de Mark of the Web (MOTW) te omzeilen. Hier is eerder NCSC-2022-0672 voor uitgebracht.

De kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-41086 kan mogelijk misbruikt worden door een kwaadwillende om zich binnen een domein beheerdersrechten te verschaffen. Hiertoe dient de aanvaller reeds het recht te hebben om Group Policy Templates aan te maken. Doorgaans is dit recht uitsluitend voorbehouden aan gebruikers die reeds verhoogde rechten hebben.

De kwetsbaarheden CVE-2022-37966 en CVE-2022-37967 bevinden zich in de Kerberos-implementatie van Windows en kan door een kwaadwillende worden misbruikt voor het verkrijgen van beheerdersrechten op een domein. Deze kwetsbaarheden maken misbruik van kwetsbaarheden in de implementatie van de RC4-HMAC en AES-SHA1 cipher suites. Microsoft heeft aanvullende informatie beschikbaar gesteld op [Link]

Om de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-41128 te misbruiken dient een kwaadwillende het slachtoffer ertoe te verleiden om te verbinden met een speciaal geprepareerde netwerkshare of website. De aanvaller is dan in staat om willekeurige code uit te voeren op het onderliggende systeem met de rechten van de gebruiker.

Microsoft geeft aan dat er van de volgende kwetsbaarheden reeds misbruik is waargenomen: CVE-2022-41073, CVE-2022-41091, CVE-2022-41125 en CVE-2022-41128. Zij doen echter geen uitspraken over de schaal waarop zij misbruik waarnemen.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende CVSSv3-score.

Windows Mark of the Web (MOTW):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410915,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2022-410495,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Group Policy Preference Client:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-379927,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-410866,40Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Bind Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-411147,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows ALPC:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-411007,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-410457,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Digital Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410957,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Network Policy Server (NPS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410976,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-410567,50Denial-of-Service

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410737,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Resilient File System (ReFS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410547,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410527,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-411137,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows ODBC Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410478,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-410488,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kerberos:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-379668,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-379677,20Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-410537,50Denial-of-Service

Windows Point-to-Point Tunneling Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410398,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-410888,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-410905,90Denial-of-Service

Windows Scripting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-411288,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-411187,50Uitvoeren van willekeurige code

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-380156,50Denial-of-Service

Windows Advanced Local Procedure Call:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410937,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Network Address Translation (NAT):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410587,50Denial-of-Service

Windows CNG Key Isolation Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-411257,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Extensible File Allocation:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410507,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Devices Human Interface:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410555,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Netlogon:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-380238,10Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Win32K:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410927,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-410985,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-411097,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Overlay Filter:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-411017,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-411027,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows BitLocker:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410994,60Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows HTTP.sys:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410577,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows DWM Core Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-410967,80Verkrijgen van verhoogde rechten

AMD CPU Branch:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-23824onb.Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Subsystem for Linux (WSL2):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-380147,00Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Het installeren van de initiele patch kan leiden tot authenticatieproblemen met Kerberos. Om dit te verhelpen heeft Microsoft een Out of Band-update gepubliceerd. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-23824, CVE-2022-37966, CVE-2022-37967, CVE-2022-37992, CVE-2022-38014, CVE-2022-38015, CVE-2022-38023, CVE-2022-41039, CVE-2022-41045, CVE-2022-41047, CVE-2022-41048, CVE-2022-41049, CVE-2022-41050, CVE-2022-41052, CVE-2022-41053, CVE-2022-41054, CVE-2022-41055, CVE-2022-41056, CVE-2022-41057, CVE-2022-41058, CVE-2022-41073, CVE-2022-41086, CVE-2022-41088, CVE-2022-41090, CVE-2022-41091, CVE-2022-41092, CVE-2022-41093, CVE-2022-41095, CVE-2022-41096, CVE-2022-41097, CVE-2022-41098, CVE-2022-41099, CVE-2022-41100, CVE-2022-41101, CVE-2022-41102, CVE-2022-41109, CVE-2022-41113, CVE-2022-41114, CVE-2022-41118, CVE-2022-41125, CVE-2022-41128

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

De inschaling van de kans op misbruik van dit beveiligingsadvies is bijgesteld naar MEDIUM. Dit omdat de inschaling van de beschreven kwetsbaarheden geen ieder afzonderlijk uitkomen op HIGH/HIGH.

medium
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 18-11-2022 NCSC-2022-0702  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0702 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Het installeren van de initiele patch kan leiden tot authenticatieproblemen met Kerberos.

  Versie 1.00 08-11-2022 NCSC-2022-0702  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0702 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.