Kwetsbaarheden verholpen in Zoom producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 18-11-2022 NCSC-2022-0722  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0722 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Zoom producten voor Windows en macOS. De kwetsbaarheid stelt een lokale kwaadwillende in staat rechten te verhogen of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, zoals meetinggegevens en chatberichten die zijn verstuurd tijdens meetings. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van onvoldoende opschoning van de data na het sluiten van de meeting en het gebruik van een encryptiemethode die niet toereikend is.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zoom Client for Meetings
Zoom VDI Windows Meeting Clients
Zoom Rooms for Conference Room
Zoom Rooms Installer for Windows

< 5.12.6

Oplossingen

Oplossingen

Zoom heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de volgende producten:

  • Zoom Client for Meetings, versie <5.12.6
  • Zoom VDI Windows Meeting Clients, versie <5.12.6
  • Zoom Rooms for Conference Room, versie <5.12.6
  • Zoom Rooms Installer for Windows, versie <5.12.6
  • Zoom Client for Meetings Installer for macOS <5.12.6

Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-28764, CVE-2022-28768, CVE-2022-36924

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 18-11-2022 NCSC-2022-0722  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0722 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

In Zoom Rooms Installer for Windows en macOS versie <5.12.6 wordt een kwetsbaarheid verholpen met kenmerken CVE-2022-36924 en CVE-2022-28768. Deze stellen een kwaadwillende tijdens het installatieproces in staat lokaal rechten te verhogen.

  Versie 1.00 15-11-2022 NCSC-2022-0722  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-11-2022
medium
high
NCSC-2022-0722 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.